uitleg 
logo en wereldkaart

Rederijkers Zeeland

In de afgelopen 10 jaar hebben vrijwilligers in het rederijkersonderzoek van Zeeland flink wat teksten en archivalia ontsloten. De tijd is aangebroken om dat materiaal beschikbaar te stellen via onze website door middel van pdf’s die te downloaden zijn. Alle downloads worden geplaats op de locatie waar ze bij horen en op de verzamelpagina downloads. Houd daarom de recente toevoegingen op deze pagina in de gaten. En als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan het onderzoek of aan deze website, geven we je graag de ruimte. Zie de pagina Meedoen?!

>> Ga direct naar de inhoudsopgave


De wetenschappelijke studie van de rederijkers, zowel in Nederland als België, kan zich verheugen in een positieve aandacht. Niet alleen literatuurhistorici maar ook sociaalhistorici houden zich met rederijkers bezig. Dat is niet vreemd, want de literaire cultuur van de rederijkers draaide om kennis en welsprekendheid, vervulde een belangrijke maatschappelijke, pedagogische en opiniërende functie.

Ze was instrument van kennis- en meningsvorming op het gebied van religie, politiek, huwelijk en gezin, en had raakvlakken met allerlei kennisgebieden.

Het doel van Rederijkers in Zeeland is om de geschiedenis van het Zeeuwse rederijkersleven verder in kaart te brengen onder leiding van:  Prof. dr. Arjan van Dixhoorn, Hurgronje Professor of History, History of Zeeland in the World, Arts & Humanities Department of University college Roosevelt, International Honors College Of Utrecht University, Middelburg en Prof. dr. Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Wilt u informatie, meewerken of een (eenmalige) bijdrage leveren aan dit project, dan kunt u met hen via email contact opnemen of met Jan van Loo (webmaster, afdeling Zeeuws-Vlaanderen) dan wel met Bram le Clercq (Walcheren, Zuid-Beveland enz). De webredactie bestaat uit Jan van Loo, Bram le Clercq en Kees ’t Hart. Als u een artikel, een blog of transcriptie op de website wilt laten plaatsen, stuur dan een mailtje naar de webredactie.

Afbeelding: Tekening van een gebrandschilderd raam in de ruimte in het stadhuis van Veere waar de rederijkerskamer Missus Scholieren bijeenkwam. Het raam zelf is verloren gegaan. In het midden een voorstelling van de Annunciatie aan Maria, onderaan de wapens van Adolf van Bourgondië en Anna van Bergen. Op de vaas onder het medaillon gedateerd 1539. Collectie KZGW, ZI-III-1361.


Inhoudsopgave ^