Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Archief en werken

Samenstelling Redactiecommissie Archief en Werken

Op 1 september 2020 was de redactie als volgt samengesteld:

Jan Piet Bekker
Monique Huis in ‘t Veld-Rijk
Bettina Ketels-Boom
Bert van Klaveren (eindredacteur)
Noortje de Kroo
Ivo van Loo
Henk Nellen (voorzitter)
Willem Peene
Mechtilde Willems
Gerrie Wisse