uitgelicht
collectie-
stuk

Lopend onderzoek

J. van Loo, Jean Guépin (onderzoeksproject): Transcriptie en duiding van het complete dichtwerk van Jean Guépin. Breskens, 2021-2023 (website en database in wording).
“Waarom zou Het Genootschap bewerking van de gedichten en onderzoek naar de persoon van Jean Guépin ondersteunen? Behalve dat hij een van de oprichters is, is er een nog veel belangrijkere reden om dat te doen: Het Genootschap is namelijk de eigenaar van het overgrote deel van de handschriften van Jean Guépin. Het doel van deze studie is te komen tot een digitale uitgave van het complete dichtwerk van Jean Guépin, die toegankelijk gemaakt zal worden op de website van het KZGW.”

J. Bremmers, Jacobus Bellamy, (onderzoeksproject): Brieven en verzameld werk van Jacobus Bellamy (1757-1786). Vlissingen 2020-2023 (PDF).
“De dichter Jacobus Bellamy (1757-1786) wordt in de literatuurwetenschap gekenmerkt als een van de vijf belangrijkste auteurs van de 18e eeuw, naast stadgenote Betje Wolff, Justus van Effen, Hiëronymus van Alphen en Rhijnvis Feith. De onderzoeksopzet betreft de uitgave in boekvorm van alle bewaard gebleven brieven van en aan Jacobus Bellamy. De brieven zullen worden voorafgegaan door een uitvoerige levensbeschrijving van dichter, patriot en theologiestudent Bellamy. Samen met het boek wordt het verzameld werk in twee delen (Verzamelde gedichten en Proza en preken) in digitale vorm uitgegeven. “