Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Vacatures

 

Twee vacatures Werkgroep Cultuurhistorie: (1) secretaris en (2) penningmeester

De Werkgroep Cultuurhistorie is een actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om de kennis van de geschiedenis van Zeeland te bevorderen, zoals lezingen en symposia. Dit jaar organiseren we onder andere het symposium over de entomoloog Johannes Goedaert, de Publieksdag Rederijkers, het symposium over 75 jaar Scheldeslag, de uitreikingsceremonie van de tweejaarlijkse Roggeveenprijs en een conferentie over de toekomst van Zeeland. De komende jaren houdt de werkgroep zich onder andere bezig met het omvangrijke programma rondom de viering van het 700-jarig bestaan van de provincie Zeeland. De WCH heeft heeft op dit moment twee openstaande vacatures:

(1) Secretaris

In het bestuur is per direct de vacature vacant van secretaris. De huidige secretaris blijft in het bestuur maar gaat zich bezighouden met een andere portefeuille. De taken van de secretaris zijn:
– het agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen (vijf keer per jaar)
– het maken van het jaarverslag
– het versturen van de nieuwsbrieven (ongeveer zes keer per jaar)
– het voeren van de correspondentie
– het een keer in de twee jaar als projectleider organiseren van de Roggeveenprijs
– het meewerken aan de andere activiteiten van de werkgroep.
De functie is onbezoldigd.

(2) Penningmeester

In het bestuur is per 1 januari 2020 de vacature vacant van penningmeester. De huidige penningmeester legt vanwege verhuizing zijn functie neer. De taken van de penningmeester zijn:
– het voeren van de boekhouding
– het uitvoeren van betalingen
– het elk kwartaal rapporteren over de kasstroom
– het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening (Winst & Verlies en Balans)
– het aanvragen van subsidies

Interesse? Neem contact op met onze secretaris (wchzeeland@gmail.com).