uitleg 
logo en wereldkaart

Bestuur, commissies en werkgroepen

dr. P.G. (Peter) van Druenen
Voorzitter
K. (Karel) Meertens
Vice-voorzitter
drs. W.P.S. (Sabine) Bierens
Secretaris
drs. J.M. (To) Verhaeghe de Naeyer
Thesaurier
M.M. (Margot) Verhaagen
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
drs.  W.P.S. (Sabine) Bierens – Werkgroep Muziek
dr. P.G. (Peter) van Druenen – ICT, Commissie Communicatie, Commissie Jeugd, Redactiecommissie Archief en Werken, Redactiecommissie Tijdschrift Zeeland, Webredactie, Werkgroep Cultuurhistorie, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, Zeeuws Archief
K. (Karel) Meertens – Commissie CommunicatieErfgoed Zeeland, Werkgroep Geologie
drs. J.M. (T0) Verhaeghe de Naeyer – Kascommissie, Beleggingsadviseur
M.M. (Margot) Verhaagen – Commissie Jeugd, University College Roosevelt, Genootschapsdag

Administratie
E. (Els) van Adrichem


Samenstelling werkgroepbesturen, commissies en administraties

Werkgroep Cultuurhistorie
prof.dr. A.C. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
dr. P. G. (Peter) van Druenen, secretaris
drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
drs. E.J. (Eva) Cossee
H. (Herman) Heijboer
A. (André) Kastelein
dr. G.E. (Gerard) van Keken
drs. C.M. (Marcel) Rijken

Werkgroep Muziek
J. (Jos) Vogel, voorzitter
A. (André) Poortvliet, secretaris
N.J. (Nico-Jan) Valk, penningmeester

Werkgroep Geologie
H.K. (Hester) Loeff, voorzitter
L. (Lex) Kattenwinkel, secretaris
J.N.A. (Jan) de Quaasteniet, penningmeester
F. (Frans) Frenken
M. (Max) Pijpelink

Werkgoep Bouwkunst (in oprichting)
ir. J.J.H.M. (Joris) Molenaar, voorzitter

Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
P.J. (Paul) Aarssen
drs. A. (Anna) de Bruyn
drs. G.R. (Gerard) Heerebout
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. R.M. (Ronald) Rijkse
drs. A. (Arnold) Wiggers

Conservatoren
P.J. (Paul) Aarssen, Boeken
dr. J.P. (Jan Piet) Bekker, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
R. (Rob) Bertijn, Boeken
M.E.J. (Mark) Bosselaers, Natuurhistorische Voorwerpen, Zeezoogdieren
drs. J.G.M. (Anna) de Bruyn, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. F. (Erik) van der Doe, Volkenkundige Voorwerpen
A. (Aagje) Feldbrugge, Archeologische Voorwerpen
drs. V. (Veronica) Frenks, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. E.J.M. (Liesbeth) van der Geest, Volkenkundige Voorwerpen
M. (Michel) van Gessel, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
M. (Marianne) Gossije, Historische Voorwerpen
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, Naturalia
drs. C.E. (Katie) Heyning, Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
drs. K-J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert, Munten en Penningen
E. (Edward) de Landmeter, Mineralen en gesteenten
H.K. (Hester) Loeff, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
drs. J. (Jan) van Loo, Handschriften
P.W. (Peter) Moerdijk, Natuurhistorische voorwerpen, Mollusken
ir. J.J.H.M. (Joris) Molenaar, Houten gevel
F.A.D. (Freddy) van Nieulande, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
H.W. (Herman) Nijhuis, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
drs. R.M. (Ronald) Rijkse, Handschriften
M. (Rien) Sanderse, Munten en Penningen
J. (Jos) Vogel, Muziekinstrumenten

Commissie tot redactie van Archief en Werken
Prof. dr. H.J.M. (Henk) Nellen (voorzitter)
Dr. P.G. (Peter) van Druenen (beeldredacteur)
Drs. R. (Rob) Frederiks
Drs. A. (Bert) van Klaveren (eindredacteur)
M. (Monique) Huis in ’t Veld-Rijk, MA
Drs. B. (Bettina) Ketels-Boom
Drs. N. (Noortje) de Kroo
Drs. I.J. (Ivo) van Loo
Drs. C.M. (Marcel) Rijken

Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
dr. P.G. (Peter) van Druenen, voorzitter
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
M. (Marianne) Gossije
drs. A. (Arnold) Wiggers

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
drs. J.J.I.M. van Damme, hoofdredacteur
mr. B. (Bram) Minderhoud, eindredacteur
drs. M. (Margriet) Verhoef, beeldredacteur
ing. M.A. (Mark) Buijse
Ch. (Chiel) Jacobusse
Dr. A.P. (Aad) de Klerk
M. (Mario) Molegraaf
M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren

Commissie Jeugd
dr. P.G. van Druenen, voorzitter
drs. M. (Michel) van Gessel
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. G. (Gertrude) van de Ketterij
M.T. (Tilly) Stroo-Smit
M.M. (Margot) Verhaagen

Commissie Communicatie
drs. J.J.I.M. van Damme
dr. P.G. (Peter) van Druenen
drs. M. (Michel) van Gessel
K. (Karel) Meertens

Webredactie
drs. V. (Vivian) Deegens
dr. P.G. (Peter) van Druenen
M. (Marianne) Gossije
drs. C. (Kees) ’t Hart
prof. dr. P.A. (Peter) Henderikx
drs. I. (Ivo) van Loo
drs. J. (Jan) van Loo
drs. B. (Bernhard) Meijlink
dr. C.J.M. (Kees) Musters
drs. C.M. (Marcel) Rijken
ir. A. (Bram) Verkruysse

Jaarverslagen
De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van het bestuur, de commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019
> Archief 2021-II met de jaarverslagen van 2020


NB: de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden
ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden