uitgelicht
collectie-
stuk

Uitnodigingen, aanmeldingen en notulen

ALV-22-mei-2024-Uitnodiging en agenda
ALV-22-mei-2024-Agendapunt03-notulenALV29nov2023
ALV-22-mei-2024-Agendapunt04-Jaarverslagen2023
ALV-22-mei-2024-Agendapunt05-Jaarrekening2023
ALV-22-mei-2024-Agendapunt05-Jaarrekening2023 (bestuursverslag)
ALV-22-mei-2024-Agendapunt05-Jaarrekening2023 (activiteiten)
ALV-22-mei-2024-Agendapunt05-Jaarrekening2023 (kascommissie)
ALV-29 november 2023, Uitnodiging en agenda
ALV-29 november 2023, notulen ALV 31 mei 2023
ALV, 29 november 2023 - Begroting 2024
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 1 - Uitnodiging en agenda
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 3 - NotulenALV 16 november 2022
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 4 - Verslagen bestuur, commissies, werkgroepen
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 5 - Jaarrekening 2022
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 5 - Jaarrekening 2022, toelichting
ALV 31 mei 2023, Agendapunt 6 - Kascommissie
ALV 16 november 2022 - Uitnodiging en agenda
ALV, 16 november 2022 - Notulen ALV 1 juni 2022
ALV, 16 november 2022 - Begroting 2023
ALV 1 juni 2022 - Uitnodiging en agenda
ALV, 1 juni 2022 - Notulen ALV 18 november 2021
ALV 1 juni 2022 - Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen
ALV 1 juni 2022 – Jaarrekening boekjaar 2021
ALV 1 juni 2022 - Kascommissie
ALV 18 november 2021 - Uitnodiging en agenda
ALV 18 november 2021 - Begroting 2022
ALV 19 mei 2021 - Notulen
ALV 19 mei 2021 - Uitnodiging en agenda
ALV 19 mei 2021 - Notulen ALV 18 november 2020
ALV 19 mei 2021 - Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen
ALV 19 mei 2021 - Jaarrekening boekjaar 2020
ALV 19 mei 2021 - Kascommissie boekjaar 2020
ALV 19 mei 2021 - Tijdelijke wet COVID-19
ALV 18 november 2020 - uitnodiging en agenda
ALV 18 november 2020 - Notulen ALV 17 juni 2020
ALV 18 november 2020 - begroting 2021
ALV 17 juni 2020 - uitnodiging en agenda
ALV 17 juni 2020 - verslag ALV 20 november 2019
ALV 17 juni 2020 - biografieën
ALV 17 juni 2020 - jaarverslag secretaris
ALV 17 juni 2020 - jaarverslagen werkgroepen en commissies
ALV 17 juni 2020 - jaarrekening 2019
ALV 17 juni 2020 - kascommissie-2019
Oproep en bijlages ALV 20 november 2019
KZGW-begroting2020 (verdicht)
KZGW-begroting2020 (toelichti
Verslag ALV 21 mei 2019
Jaarverslagen van de conservatoren Naturalia in 2018
Oproep ALV 21 mei 2019
Jaarverslag Coco en conservatoren 2018 concept
Jaarverslag WCH 2018
Concept jaarverslag 2018 secretaris
Verslag ALV 21 november 2018
KZGW-jr2018-toelichting
Balans 2018
KZGW-Exploitatie 2018
Beleidsplan ZG 2018-2023
Verslag ALV 22 mei 2018
Concept begroting 2019 toelichting
Concept begroting 2019 verdicht
Oproep ALV 21 nov 2018 incl bijlagen 7-8-9
Samenstelling besturen 2017
Verslag Kascommissie over 2017
Jaarverslag 2017
Jaarverslagen werkgroepen over 2017
Oproep Algemene ledenvergadering 22 mei 2018
Financieel verslag 2017
Overzicht Jubileumactiviteiten
Verslag ALV 12 december 2017
Verslag ALV 21 november 2017
Oproep extra ALV 12 dec 2017 incl. concept statutenwijziging
Uitnodiging ALV 21 nov incl. bijlages
Concept statutenwijziging 2017
Concept begroting 2018
Toelichting op de concept begroting 2018
Jaarverslagen 2016
Uitnodiging ALV 30 mei 2017
Concept Jaarrekening 2016 Exploitatierekening
Toelichting op de concept jaarrekening 2016
Concept jaarrekening 2016
Verslag ALV 29 november 2016
Uitnodiging ALV 29 november 2016
Verslag ALV 13 juli 2016
Concept begroting 2017
Toelichting op de concept begroting 2017
Jaarverslag 2015
Toelichting concept jaarrekening 2015
Concept Jaarrekening 2015 Exploitatierekening
Concept jaarrekening 2015 balans
Verslag ALV 17 dec 2015
Toelichting concept jaarrekening 2012
Toelichting concept jaarrekening 2013
Toelichting op de concept begroting 2013
Toelichting op de concept begroting 2014
Toelichting op de concept begroting 2015
Toelichting-op-de-concept-begroting 2012
Concept Jaarrekening 2013 Balans
Concept Jaarrekening 2013 Exploitatierekening
Concept Jaarrekening 2014 Balans
Concept Jaarrekening 2014 Exploitatierekening
Concept begroting 2014
Concept Begroting 2015
Concept Begroting 2013
Concept Begroting 2012
Concept Jaarrekening 2012 Balans
Concept Jaarrekening 2012 Exploitatierekening
Uitnodiging ALV 17 dec 2015
Concept toelichting explotatiebegroting 2016
Concept exploitatierekening 2016
Verslag ALV 8 juli 2015
Jaarverslag 2014
Verslag algemene ledenvergadering december 2014
Concept balans 2014
Concept exploitatierekening 2014
Concept toelichting op de jaarrekening 2014
Treasury statuut 2015