uitgelicht
collectie-
stuk

Kunst, Kunstnijverheid en Historische voorwerpen

Conservatoren: Katie Heyning en Marianne Gossije

De verzameling wordt bewaard in het Zeeuws Museum.

Zilveren eredegen van Dominicus de Virieu (KZGW inv.nr 1791)

Zilveren eredegen van Dominicus de Virieu (KZGW inv.nr 1791)

Touwslagerswiel van Michiel de Ruyter

Touwslagerswiel van Michiel de Ruyter

Vanaf de oprichting van het Zeeuws Genootschap werd zowel door het Vlissings als door het Middelburgs departement verzameld. Hiermee werd de basis gelegd voor een buitengewoon gevarieerde collectie. Schilderijen, zilver, aardewerk en porselein, glas, textiel, voorwerpen van volkenkundige en historische aard werden door leden en belangstellenden geschonken of gelegateerd, dan wel door het Genootschap aangekocht. Tot deze deelverzameling behoren topstukken als de zilveren eredegen die Dominicus de Virieu in 1659 van de Zeeuwse Admiraliteit ten geschenke kreeg, een zestiende-eeuws altaarretabel afkomstig van het klooster Sion op Schouwen, en het touwslagerswiel waaraan eens Michiel de Ruyter gedraaid zou hebben. Ook schijnbaar waardeloze objecten als een baksteen uit de fundamenten van de voormalige Dampoort te Middelburg en stenen kogels uit Sluis werden verzameld. Het meubilair dat het Vlissings departement van het Genootschap in de achttiende eeuw aanschafte, behoort eveneens tot deze verzameling.

G0627-2 G0848-2

Bijzonder interessant zijn de objecten uit de zogenaamde Ouderwetsche Kamer, een Zeeuwse variant op de Hindelooper Kamer die op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1878 zeer de aandacht had getrokken. In 1881 werd door het bestuur van het Genootschap een gerichte oproep gedaan tot het schenken van objecten om een apart vertrek, de Walcherse Boerenkamer, in te richten. In 1882 konden de eerste bezoekers de kamer bewonderen. Met dit initiatief werd de basis gelegd voor een omvangrijke collectie streekdrachten die de hele provincie bestrijkt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *