uitgelicht
collectie-
stuk

Jongerenprogramma

Onderstaande videos zijn in 2019 gemaakt in samenwerking met Omroep Zeeland, als onderdeel van ons jongerenprogramma YESC.


Aflevering 1 YESC
Klimaatverandering: iedereen heeft het erover. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten voor de toekomst? Weerman Jos Broeke legt de achtergronden uit en geeft ons alvast een weerbericht voor 2050. Het waterschap onderzoekt hoe we zoet water kunnen vasthouden in de Zeeuwse bodem, zodat we beter bestand zijn tegen de droogtes en de extreme regenval die we in de toekomst kunnen verwachten. En een korte terugblik op de strengste winter van de vorige eeuw.
2019-09-11


Aflevering 2 YESC
Klimaatvriendelijk eten: hoe doe je dat eigenlijk? Bij het Scalda in Middelburg worden de koks van de toekomst opgeleid: die vinden duurzaam koken heel normaal. Ook gaan we boodschappen doen met voedselprofessor Herman Lelieveldt die ons uitlegt hoe je makkelijk en lekker eten kan inkopen zonder een te grote aanslag te plegen op het klimaat. En een korte terugblik op de “vegan” beweging: die begon al bij Pythagoras!
2019-09-18


Aflevering 3 YESC
Zeespiegelstijging is belangrijk voor een kustprovincie als Zeeland. Hoe hard gaat het eigenlijk en wat kunnen we verwachten voor de toekomst? Aimée Slangen, de zeespiegelstijging-expert van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), doet het voor ons uit de doeken. Gelukkig kunnen we onze kust beschermen tegen hoog water door gebruik te maken van de buitendijkse schorren. Die dempen de golven, groeien omhoog met de zee en vangen ook nog eens CO2 in. Twee jonge onderzoekers van het NIOZ nemen ons mee naar het Zuidgors om dat te laten zien. En een korte terugblik op de zeespiegelstijging die Europa meemaakte na de laatste ijstijd, toen je naar Engeland kon lopen.
2019-09-25


Aflevering 4 YESC
Ook uit water kan je energie halen! Bij de Grevelingendam worden stroomgoten gebouwd waar straks grote getijdenturbines worden uitgetest. Op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komen, zoals bij de Krammersluizen, kan “blauwe stroom” worden opgewekt. Zeeland heeft zout water in overvloed en zou veel profijt kunnen hebben van deze ontwikkeling. En: getijdenmolens zijn niets nieuws. We hebben ze in Zeeland al vanaf de Middeleeuwen.
2019-10-02


Aflevering 5 YESC
Door de klimaatverandering duiken er allerlei nieuwe dieren op in de Zeeuwse natuur – maar er zijn ook soorten die verdwijnen. We gaan het bos in met boswachter Karel Leeftink die veel diersoorten heeft zien komen en gaan in de afgelopen jaren. Ook in de landbouw verandert er van alles: door het warmere weer kunnen nieuwe gewassen worden geteeld, maar klimaatverandering zorgt ook voor problemen. Op de proefboerderij in Colijnsplaat weten ze daar alles van. En planten en dieren groeien en bloeien steeds vroeger in het jaar – tot groot ongenoegen van hooikoortspatiënten.
2019-10-16


Aflevering 6 YESC
In 2030 mogen er geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen. Maar wat moeten we dan wel in onze tank gooien? Of hebben we helemaal geen tank meer? Bij de Zeeuwse Reinigingsdienst weten ze het antwoord al: hun vuilnisauto’s rijden op diesel uit frituurvet. Ook elektrische auto’s worden steeds gangbaarder. En waarom zou je eigenlijk allemaal een eigen auto hebben als die toch negentig procent van de tijd stilstaat? Leden van het e-mobility centre in Vlissingen delen met elkaar een aantal elektrische auto’s. En: auto’s op elektriciteit, hennep-olie, pinda-olie of waterstof: niets nieuws onder de zon. Een korte terugblik op de geschiedenis van de “automobiel”.
2019-10-23


Aflevering 7 YESC
De Oosterschelde zit vol planten en dieren, maar dat zijn wel heel andere dan vijftig jaar geleden. Door de opwarming van het zeewater duiken allerlei zuidelijke diersoorten op in de Zeeuwse wateren, maar er verdwijnen ook soorten voor wie het hier te warm wordt. We gaan vissen met een paar biologen. En: zeewier staat tegenwoordig volop in de belangstelling omdat de teelt ervan geen land, kunstmest of zoet water kost. Bij het NIOZ in Yerseke onderzoeken ze hoe de smaak van zeewier kan worden verbeterd. Hoe smaakt eigenlijk een zeewierburger? Plus een korte terugblik op zeewier door de eeuwen heen. Dat is voor allerlei zaken gebruikt: in de eerste wereldoorlog werden er zelfs paarden mee gevoerd.
2019-10-30


Aflevering 8 YESC
De zon levert in een uur tijd meer energie dan de mensheid in een jaar verbruikt. Maar zonneparken nemen ook veel ruimte in. Zonnepanelen op zee zijn daarom een interessante optie. Bij de HZ University of Applied Sciences onderzoeken ze hoe je drijvende zonnepanelen op zee stabiel kan houden. Desondanks zullen er de komende tijd toch ook veel zonneparken op het land bijkomen. Landschapsarchitecten denken na over hoe je die parken mooi kunt maken. En een korte terugblik op de geschiedenis van zonne-energie: de Romeinse keizer Tiberius bouwde al zonnekassen zodat hij elke dag komkommers kon eten.
2019-11-06


Aflevering 9 YESC
Windenergie levert een steeds groter aandeel in de energiemix. Bij windpark Krammer bij Bruinisse wordt nu stroom opgewekt voor 100.000 huishoudens. Het windpark is een burgerinitiatief, dus iedereen kan deelnemen. Al die nieuwe windmolenparken moeten ook allemaal worden onderhouden. Scalda in Vlissingen is daarom een nieuwe opleiding gestart tot windmolenmonteur, want daar zal in de toekomst veel vraag naar zijn. En heden en verleden van windenergie in één minuut: van windmolens in het oude Babylon tot hypermoderne vliegers die elektriciteit winnen hoog uit de atmosfeer.
2019-11-12


Aflevering 10 YESC
Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Isoleren van huizen levert daarom een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Bij het centrum voor Duurzaam Bouwen op Noord-Beveland kan iedereen terecht die daar meer over wil weten. Ook bezoeken we een huis van stro en een huis van piepschuim; twee wel heel bijzondere isolatiematerialen. Of toch niet? Stro werd immers vroeger al heel vaak gebruikt om het warm te houden, naast allerlei andere natuurlijke isolatiematerialen. Een korte terugblik op de geschiedenis van het isoleren.
2019-11-20


Aflevering 11 YESC
Rioolwater bevat veel energie. Bij de waterzuivering in Ritthem zetten bacteriën deze energie om in elektriciteit waar het hele dorp op kan draaien. We gaan uitzoeken hoe dat in zijn werk gaat. Ook andere reststromen kunnen worden gebruikt als energiebron. In Sirjansland heeft een drietal tuinders de handen ineen geslagen en een biomassacentrale gebouwd om hun kassen te verwarmen. En – uniek in de wereld – de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het snoeiafval wordt de kas in geblazen als voedingsstof voor de tomaten. En: poep en pies als brandstof en meststof; het wordt steeds populairder. Maar het gebeurde vroeger ook al: een korte terugblik op het werk van de stronttonnetjesschepper.
2019-11-27


Aflevering 12 YESC
Sportcomplexen zijn energieslurpers: al die sporthalverlichting, douches en verwarming kost veel gas en elektriciteit. Het Omnium in Goes probeert dat terug te brengen met isolatie, LED-lampen en opvang van zonnewarmte. Ook voetbalclubs kunnen een hoop besparen op de energierekening. V.v. Wolfaartsdijk is daar al een aantal jaren mee bezig en hoopt volgend jaar energieneutraal te zijn. Plus: energie uit spierkracht; het is onze oudste energiebron en we kunnen er een hoop mee besparen.
2019-12-03


Aflevering 13 YESC
Hoe bewust is de gemiddelde Zeeuw van klimaatverandering? En hoe kan worden gezorgd dat iedereen mee kan denken over de energietransitie? Het theatergezelschap Kring Lopen probeert op een speelse manier de verschillende invalshoeken te laten zien, waarbij ook het publiek mee mag doen. Kiezen we voor een zonneweide of een veld met sperziebonen? Willen we een bos zien of mag het ook een windmolenpark zijn?
2019-12-10


Meer zien? Klik hier