Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de mededelingen van bestuur en werkgroepen, besprekingen van publicaties over Zeeland en een agenda van culturele evenementen in de provincie. Een abonnement op het tijdschrift is onderdeel van het lidmaatschap van het Zeeuws Genootschap. De Agenda is gratis beschikbaar voor iedereen. Hierin vindt u een overzicht van alle activiteiten van het Genootschap en een beschrijving van alle aanwinsten.

Redactie:
G.R. Heerebout, hoofdredacteur
A. Minderhoud, eindredacteur
I.H. Vogel-Wessels Boer, beeldredacteur
A.J. Beenhakker
W. van den Broeke
M.A. Buise
M.A. Wagensveld-Heeren

 

Redactieadres:
G.R. Heerebout
Oostmolenweg 49
4481 PK Kloetinge
0113-213109
gerard.heerebout@gmail.com

Wilt u op een artikel reageren?
Dat kan door een e-mail te zenden naar gerard.heerebout@gmail.com.
Uw reactie wordt door de redactie van Zeeland behandeld, en in het blog gepubliceerd, zodat ook andere lezers ervan kennis kunnen nemen en/of reageren.

Aanwijzingen voor auteurs

Oproep
Aan alle auteurs en fotografen die artikelen of foto’s hebben gepubliceerd die opgenomen zijn in Tijdschriftenbank Zeeland (http://www.tijdschriftenbankzeeland.nl ). Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van uw artikelen of foto’s in Tijdschriftenbank Zeeland, dan kunt u dit kenbaar maken aan de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.