uitleg 
logo en wereldkaart
Goes
Auteur(s) op 1 april 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Rederijkerskamers in Goes


Oudste vermeldingen

Oudste gegevens over (toneel)spelers of rederijkers uit Goes, maar niet gekoppeld aan de naam van een kamer:
Hulst 1474
Item ghepresenteert de ghesellen van der Goes die hier quamen met zekere habbattementen omme de processie mede theerene 1
Hulst 1476
Item betaelt ende toegheleyt den ghesellen vanden Retorycke van dese stede te huerlieder coste waert omme te treckene ter Goes om secker prijs die daer te winnen was 2
Axel 1495
Item ghep[rese]ntert den ghezellen vanden Retorijcke vanden stede vanden goes die hier quamen vp den dach van onsen processye bamenten 3

Bronnen

1. GA Hulst, Stadsrekeningen 100, 1473-1474, f. 17r.
2. GA Hulst, Stadsrekeningen 102, 1475-1476, f. 34r.
3. GA Axel 602 J 126a , Boeken der stadsrekeningen 1494-1495, f.137r.


De Clisblome

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 26-10-1546
Laatst bekende bronvermelding: 26-10-1546

In 1545 wordt in het Goese gerechtelijke archief melding gemaakt van Jacob Leynsz, deken van de Clisblome. 4

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Clisblome: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

4. GA Goes, RAZE, nr. 1594, f.18vo.


De Edele Castanienbloem

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 1595
Laatst bekende bronvermelding: 14 december 1630

De vroegste vermelding van deze kamer is te vinden in een lijst van de schutterij van de Edele Busse van 1595. Op 14 december 1630 laat het stadsbestuur op verzoek van de twee kamers, de Edele castanienbloem opgaan in de Nardusbloem. Gegevens over verdere activiteiten tussen 1595 en 1630 ontbreken.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Edele Castanienbloem: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS


De Goudtsblome

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 11 maart 1540
Laatst bekende bronvermelding: 10 mei 1543

In 1540 procedeerden enkele Goese poorters tegen de dekens van de kamer van De Goudsbloem. De burgemeesters en schepenen namen de juwelen van de kamer over op 10 mei 1543, na een geschil tussen ene Maarten Govertsz en prins en dekens.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Goudtsblome: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS


De Nardusbloem

Zinspreuk: Met gantscher herte
Patroonheilige: H. Maria Magdalena (22 juli)
Vroegste bronvermelding: 1555 (devies)
Laatst bekende bronvermelding: 1684
Blazoen (1577):

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Nardusbloem: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Blazoen: Gemeentearchief: Goes.

Laatst bewerkt op 30 juli 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *