uitgelicht
collectie-
stuk

Geïllustreerde Podcasts

Het Zeeuws Genootschap heeft een concept ontwikkeld waarmee we de kennis van onze vrijwilligers op een zeer eenvoudig manier in woord en beeld kunnen gaan verspreiden: de Geïllustreerde Podcast. Hiermee kunnen lezingen en symposia op een eenvoudige manier online worden georganiseerd. De lezingen zullen niet klassieke opnamen worden van personen die een verhaal houden, maar een podcast met Powerpoint-sheets.

Deze formule gaat voor het Genootschap in de komende jaren een belangrijke rol spelen. De eerste drie Geïllustreerde Podcasts staan inmiddels online:

Lezing van historicus Jeanine Dekker op 18 november 2020 (online mini-symposium ‘Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd’): ‘De drie dominante politieke vertogen, zoals die in de tweede helft van de 18de eeuw in Zeeland tot ontwikkeling waren gekomen en hoe deze in de Bataafs-Franse tijd tot uitdrukking kwamen.’ (17 minuten)

Lezing van historicus Mart Rutjes op 18 november 2020 (online mini-symposium ‘Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd’):, historicus: Windvanen of crisismanagers? Besturen in een overgangstijd. (13 minuten)

In deze video vertelt Peter van Druenen, auteur van de stadsgeschiedenis van Vlissingen (Vissers, Kapers, Arbeiders) over het dorp Vlissinghe, dat al in het begin van de 12e eeuw was onstaan en dat de voorloper was van de stad Vlissingen, gebouwd omstreeks 1300. (8 minuten)