uitgelicht
collectie-
stuk

Gebruiksrechten

Afbeeldingen uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) te Middelburg zijn niet altijd vrij van gebruiksrechten. Voor publicatie van beeldmateriaal in een commerciële productie dient u toestemming te vragen en kan het zijn dat u gebruiksrechten dient te betalen aan het KZGW. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met het KZGW. In alle gevallen van publicatie (al dan niet commercieel) verplicht de aanvrager zich tevens tot het leveren van een bewijsexemplaar aan het KZGW en tot de vermelding van de herkomst van de afbeeldingen. De administratieve afhandeling van de gebruiksrechten van afbeeldingen uit deze collectie wordt verzorgd door het secretariaat van het KZGW: info@kzgw.nl

Tarieven
Voor het gebruik van foto’s van objecten uit de collectie van het KZGW gelden de volgende tarieven (€ 54,00 voor een kleurenafbeelding, € 27,50 voor een zwart wit afbeelding).

Bronvermelding 
De collecties van het KZGW zijn verdeeld over meerdere instellingen, bronvermelding is als volgt:
> ‘De ZB, coll. KZGW, inv.nr. … (https://kzgw.nl)’
> ‘Erfgoed Zeeland, coll. KZGW, inv.nr. … (https://kzgw.nl)’
> ‘Stadhuiscollectie Middelburg, coll. KZGW, inv.nr. … (https://kzgw.nl)’
> ‘Zeeuws Archief, coll. KZGW, inv.nr. … (https://kzgw.nl)’
> ‘Zeeuws Museum, coll. KZGW, inv.nr. … (https://kzgw.nl)’

Uitzonderingen
Afbeeldingen t.b.v. websites in lage resolutie (72 dpi) mogen kosteloos gebruikt worden, mits de bronvermelding correct is.
> Voor afbeeldingen t.b.v. wetenschappelijke publicaties in erkend wetenschappelijke tijdschriften en jaarboeken alsmede voor afbeeldingen in proefschriften wordt geen gebruiksrecht geheven. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de secretaresse en zo nodig met het bestuur van het KZGW.
> Bij aanvragen waarbij om korting gevraagd wordt voor grote aantallen, bijv. t.b.v. een serie dient men contact op te nemen met het bestuur van het KZGW.

Auteursrecht
Afbeeldingen van foto’s, prenten en tekeningen waarvan de maker nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden is overleden, zijn beschermd en mogen niet zonder meer worden gepubliceerd. De maker of diens erfgenamen dienen daartoe toestemming te verlenen. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de rechthebbende(n). In het geval u op de website van het KZGW tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, verzoeken we u contact op te nemen met: info@kzgw.nl.

Oproep
Aan alle auteurs en fotografen die artikelen of foto’s hebben gepubliceerd die opgenomen zijn in Tijdschriftenbank Zeeland. Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van uw artikelen of foto’s in Tijdschriftenbank Zeeland, dan kunt u dit kenbaar maken aan ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Beeldrecht derden
Het Zeeuws Genootschap heeft als uitdrukkelijk uitgangspunt de beeldrechten van personen en instellingen te eerbiedigen. Het Genootschap volgt daartoe de in Nederland geldende wettelijk geldende regelingen. Mochten er personen of instellingen zijn die van mening zijn dat zij beeldrecht bezitten voor afbeeldingen die zonder hun toestemming getoond worden, kunnen zij per email contact opnemen met de webbeheerder die de afbeelding(en) dan zo snel mogelijk zal verwijderen: info@kzgw.nl.