Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Gebruiksrechten

Gebruiksrechten

Afbeeldingen uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) te Middelburg zijn niet altijd vrij van gebruiksrechten.

Voor publicatie van beeldmateriaal in een commerciële productie dient u toestemming te vragen en kan het zijn dat u gebruiksrechten dient te betalen aan het KZGW. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met het KZGW.
In alle gevallen van publicatie (al dan niet commercieel) verplicht de aanvrager zich tevens tot het leveren van een bewijsexemplaar aan het KZGW en tot de vermelding van de herkomst van de afbeeldingen.
De administratieve afhandeling van de gebruiksrechten van afbeeldingen uit deze collectie wordt verzorgd door het secretariaat van het KZGW: info@kzgw.nl

  • Voor het gebruik van foto’s van objecten uit de collectie van het KZGW gelden de volgende tarieven (2016: € 46,00 voor een kleurenafbeelding, € 23,00 voor een zwart wit afbeelding).

Bronvermelding:

De collecties van het KZGW zijn verdeeld over meerdere instellingen, bronvermelding is als volgt:

  • De ZB, coll. KZGW, inv.nr. ….
  • SCEZ, coll. KZGW, inv.nr. ….
  • Stadhuiscollectie Middelburg, coll. KZGW, inv.nr. ….
  • Zeeuws Archief, coll. KZGW, inv.nr. ….
  • Zeeuws Museum, coll. KZGW, inv.nr. ….

Uitzonderingen:

Afbeeldingen t.b.v. websites in lage resolutie (72 dpi) mogen kosteloos gebruikt worden, mits de bronvermelding correct is.

  •  Voor afbeeldingen t.b.v. wetenschappelijke publicaties in erkend wetenschappelijke tijdschriften en jaarboeken alsmede voor afbeeldingen in proefschriften wordt geen gebruiksrecht geheven. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de secretaresse en zo nodig met het bestuur van het KZGW.
  • Bij aanvragen waarbij om korting gevraagd wordt voor grote aantallen, bijv. t.b.v. een serie dient men contact op te nemen met het bestuur van het KZGW.

Auteursrecht:

Afbeeldingen van foto’s, prenten en tekeningen waarvan de maker nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden is overleden, zijn beschermd en mogen niet zonder meer worden gepubliceerd. De maker of diens erfgenamen dienen daartoe toestemming te verlenen. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de rechthebbende(n).

In het geval u op de website van het KZGW tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, verzoeken we u contact op te nemen met: info@kzgw.nl