uitleg 
logo en wereldkaart
Heinkenszand
Auteur(s) op 2 april 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Naam onbekend

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 1628
Laatst bekende bronvermelding: 1703

Heinkenszand staat niet vermeld in het Repertorium.

Opten eersten October 1628
gerekent met de gemeenen

gildebroederen vande oncosten vande
bieren ende van die wagenhuere
die men naer henkentsant reet
comt tsamen + den axcijsx
3 pond 3 sch. bedraecht ijder gilde
broeder 4 sch. en 6 grooten.
Pieter Jacobse
 enz.

Bron: J. Walrave, ‘Rederijkerskamer “De Fiolieren”‘, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 20, 1994, 55. De originele tekst staat in het eerste compartitieboek (1619-1635).

1638
Marinus Ravinck oud 34 jaren en Huybrecht Wulmss oud 39 jaar attesteren over een boete voor twee personen van “tgilde van retorijka” met name Marinus Jacobse Boonman en Cornelis Verschulen over enige spelen die zij met ander gildebroeders hadden gespeeld. 1

1697
De schout contra Cornelis Mijnheere over “teater spelen” met vele andere personen ondanks uitdrukkelijk verbod van de schout het spel in het aanschouwen van veel mensen op de 3de pinksterdag geweest in de zomer van 1696. Die anderen zijn geweest Marinis Mijnheere, Lauweris de Winter, Lauweris Hoemacker, Cornelis Hoemacker en Jacob Reijnse.

1703
Hetzelfde speelt dan weer, nu tegen Cornelis Menheere, Pieter Copmels, Jan Gillisse, Matthijs Huyge, Cornelis Langemare, Job Poole, Jacobus Braeije en Jan Stevense. De schout was de dag tevoren dat zij speelden ontboden ten huize van Cornelis Menheere en daar was Pieter Copmels, “prijnse van het Retorika Gilde” met het verzoek te mogen spelen. De schout staat het niet toe. Ze doen het toch en nu eist de schout van ieder persoon 2 pond plus de kosten. Er wordt flink gedelibereerd en op 17 februari 1703 worden ze veroordeeld

Bronnen

1. RAZE 2778, 15 nov 1638, f. 73r Heinkenszand. Attesteren = getuigen.
2. RAZE 2780, 12 juli 1697, f. 141r, Heinkenszand.
3. RAZE 2780, 25 januari 1703, f. 158v. Cornelis Menheere is kastelein in De Toelast.

Laatst bewerkt 23 juni 2021

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *