uitgelicht
collectie-
stuk
Nieuwerkerk
Auteur(s) op 17 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Terug naar Rederijkers in Zeeland


De Blauwe Acoleyen


Zinspreuk: In minnen groeyende [1563]
Patroonheilige: H. Anna
Vroegste bronvermelding: 1563
Laatst bekende bronvermelding: 1573 [1632]
Blazoen:
Geschiedenis
De kamer van Nieuwerkerk was in elk geval tussen 1563 en 1573 actief, zo blijkt uit een bewaard gebleven handschrift met teksten van de Nieuwerkerkse secretaris Job Gommersz. Deze was in november 1563 lid geworden. In 1566 speelde de kamer te Nieuwerkerk op zondag na st. Pauwels bekeering ‘een spel van sinne van meenigher mensche’ gemaakt door Job Gommersz. De vijftien refreinen in het handschrift van de hand van Gommersz bevatten felle aanvallen op ketters. ?Naast refreinen zijn ook drie spelen, alle afkomstig uit 1565? De raad van Zierikzee verbood in 1616 het spelen in haar jurisdictie, de zgn.vierbannen waaronder ook Nieuwerkerk viel. Op 8 februari 1632 besloot de Zierikzese raad de drie gemeten grond uit het bezit van ‘De blauwe acoleyen’ ten goede te laten komen aan de armen van Nieuwerkerk. De reden was dat de kamer inmiddels had opgehouden te bestaan.
Bron: Dbnl


Bronnen

Varia:

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Blauwe Acoleyen: BEKIJK BRONNEN

terug naar Rederijkers in Zeeland

 

Laatst bijgewerkt 9 december 2022.