uitgelicht
collectie-
stuk

Werken

Laatste uitgave in de reeks Werken: Deel 19

De geschiedenis van Middelburg in de Bataafse en Franse Tijd laat zich misschien wel het best vertellen aan de hand van de belevenissen van één man, degene die gedurende deze roerige twintig jaren (1795-1814) in het brandpunt van de bestuursmacht stond. Jacob Hendrik Schorer, telg uit een regentengeslacht, maakte al deel uit van het stadsbestuur onder het oude bestel, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1814 nodigde de nieuwe Koning, Willem I, hem uit Gouverneur oftewel Commissaris des Konings van Zeeland te worden.

Met Jacob Hendrik Schorer beleeft de lezer de nadagen van de Republiek, de moeizame start van de onder het toeziend oog van de Fransen ontworpen nieuwe Bataafse bewindsvormen, de komst van het eerst veelbelovende Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, de Engelse inval en kortdurende bezetting van 1809, de inlijving bij Frankrijk en de spannende laatste winter onder Franse heerschappij van 1813/1814. Jacob Hendrik Schorer, burgemeester van Middelburg tijdens de Engelse bezetting en in het al even loodzware jaar erna, 1810, zonk soms de moed in de schoenen. Alleen vanwege zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel bleef hij in functie. Vermoedelijk verspeelde hij er zijn gezondheid mee.

Dit boek is een must voor de liefhebbers van bestuurlijke geschiedenis: het beschrijft een overgangsperiode waarin veel van wat nog steeds gangbaar is in bestuurlijk Nederland in principe zijn vorm kreeg. Ook wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Zeeland, mag deze biografie zeker niet missen.

Jan Zwemer, Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd. Verschenen in de reeks Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel 19. Middelburg, 2020.


Delen 1 t/m 18 in de reeks Werken

 1. R.H. Bremmer, D. van der Blauwhede, J.P. van Dooren, W. Punt, J.M. Roof, P. Scherft, W. van ’t Spijker, De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Middelburg, 1981.
 2. P. Scherft, Een speurtocht door Zeeuws Muziekverleden. Middelburg, 1984.
 3. J.Th.H. Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713. Middelburg, 1986.
 4. W. Annema, P. Scherft, Het ‘Testament’ van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw. Middelburg, 1988.
 5. Meta A. Prins-Schimmel, Het stadhuis te Goes. Middelburg, 1988.
 6. W.A. Hendriks,  W.J. op ’t Hof, Jeroen Jansen, J.H. Kluiver, P. Koning, Karel Porteman, P.J. Verkruijsse, Marijke J. van der Wal,  Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. Middelburg, 1990.
 7. J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in  Middelburg. Middelburg, 1990.
 8. P.A. Henderikx et al (red), Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen en buitenbeheer. Middelburg 1996. (Uitverkocht)
 9. J. Schouwenaar, Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant. Middelburg, 1998.
 10. C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755. Middelburg, 2006.
 11. J.R. Bruijn, A. Meijer en A.P. van Vliet, Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal. Middelburg, 2000.
 12. Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697. Middelburg, 2001.
 13. J.L. Kool-Blokland, De Rand van ’t Land. Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Middelburg, 2004.
 14. A.P. van Vliet, Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648. Middelburg, 2005.
 15. W. Op den Velde en C.J.F. Klaassen, Sceattas and Merovingian Deniers from Domburg and Westenschouwen. Middelburg, 2004.
 16. L.H. Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en Regenten in Zeeland, 1600-1800. Middelburg, 2012.
 17. Lo van Driel, Reimond Kimpe, Het leven van Jezus in Veere en omstreken. Middelburg, 2016.
 18. W. Dirksen, Gezag en geld in Zeeland 1572-1576 Van Revolte tot Pacificatie. Middelburg, 2018.
 19. Jan Zwemer, Jacob Hendrik Schorer -een Zeeuwse bestuurder in crisistijd. Middelburg, 2020.

U kunt deze boeken bestellen via ons secretariaat, via boekwinkeltjes.nl of via een bericht naar: info@kzgw.nl