uitgelicht
collectie-
stuk
Zaamslag
Auteur(s) op 31 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Terug naar Rederijkers in Zeeland


[naam onbekend]


Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 1482-1483
Laatst bekende bronvermelding: 1483-1484

Stadsrekeningen Hulst 1482-1483:
Item ghepresenteert tsmaendachs daernaer den bastaert van Zaemslacht met vele goede mannen ende den ghesellen van der Retorycke van daer die hier quamen vele ghenouchten maken ende abatementen die hier vele costen daden 6e kannen Rijnsch ten voorseide prise. Comt 7 s. 10 d. ob. gr.

Stadsrekeningen Hulst 1483-1484:
Item ten zelven tijde ghepresenteert der Retorisiens van Zaemslacht metgaders meester Anthonis haerlieder facteur die hier ten zelven tijde quamen ghenouchte amthieren ter heeren van der Transfiguratie van der stede ende oec van der Retorisiens van der stede al tsamen 4 cannen Rijnsch wijns ten prise als voren. Comt 5 s.gr.

Item ghepresenteert der Retorycke van Zaemslacht onse ghebueren die oec hier waeren ter zelver feesten ende een scoon spel spielden tsamen 4 kannen Rijnsch. Comt 4 s. 6 d.gr.

Geschiedenis:
De ‘bastaert van Zaemslacht met vele goede mannen ende den ghesellen van der Retorycke van daer’ traden in 1482 op in Hulst. De ‘Retorisiens van Zaemslacht metgaders meester Anthonis haerlieder facteur’ traden in 1483 op in Hulst op het feest van de Transfiguratie, patroon van de plaatselijke rederijkerskamer. Hetzelfde jaar nam de ‘Retorycke van Zaemslacht’ deel aan de rederijkerswedstrijd in Hulst.


Bronnen

Publicaties:
Bibliografie / Literatuur:
Archivalia:
Varia:

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Zaamslag, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS.

Laatst bewerkt 1 augustus 2016.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *