uitgelicht
collectie-
stuk
Poortvliet
Auteur(s) op 22 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

terug naar Rederijkers in Zeeland


[naam onbekend]


Zinspreuk: Uut rechter minnen / Nec spes nec metu 1
Patroonheilige: H. Catharina
Vroegste bronvermelding:
Laatst bekende bronvermelding: 1597
Blazoen:

In 1924 werd een Zeeuwse letterkundige tentoonstelling gehouden waar het bord van Poortvliet werd getoond, afkomstig van het Zeeuws Genootschap. Dit bord vertoonde de naam: “Uut rechter minne” uit 1580. Onbekend is of dit bord nog bij het Zeeuws Museum is. In een artikel uit 1925 wordt vermeld: dat op het gemeentehuis een bord hangt met daarop afgebeeld Sint-Catharina met het devies: “uut rechter minne, 1549” en de spreuk “nec spes nec metu”. 2 In het repertorium van rederijkerskamers wordt 1495 als jaartal genoemd voor dit blazoen. Kortom: verwarring alom!

In weeskamerregister RAZE 5698 f. 102v weesrekening over 1597
Betaald aan de camer van Rethorica wegens de dootschult van Neelken Huijbrechts 2 stuivers

Geschiedenis:
Een blazoen met het jaartal 1495 is het enige restant van de kamer van Poortvliet? Een blazoen van de kamer vermeldde: nec spe nec metu, de zinspreuk van koning Philips, de heer van Poortvliet.
Op 2 april 1590 verzocht de predikant? Thomas Ragebaum van Poortvliet aan de classis of lidmaten zich mochten bezighouden met ‘rethorijck’. De classis verwees hem naar de synode van Dordrecht. Bovendien verzocht hij de classis of het geoorleefd was de predikatie op zondag te ‘onderlaten’ en in plaats daarvan in de kerk kamerspelen te houden. De broeders waren hierover zeer verwondert en wezen hem erop dat dit niet alleen tot ‘achterdeel van de godsdienst strekte, maar ook was verboden door de Staten van Zeeland. [Acta Classis Tholen]
In 1594 besluit de classis een lidmaat te Poortvliet die de zotskap in de batementspelen aantrekt te laten vermanen door de visitateurs scholarum.

 


Bronnen

Varia:

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Poortvliet, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

1. Noch hoop, noch vrees, zinspreuk van Philips II, Heer van Poortvliet.
2. Mededeling van de archivaris van gemeentearchief Tholen, de heer F. van den Kieboom.

Laatst bijgewerkt 30 juli 2016.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *