uitleg 
logo en wereldkaart
Poortvliet
Auteur(s) op 22 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

[naam onbekend]

Zinspreuk: Uut rechter minnen / Nec spes nec metu 1
Patroonheilige: H. Catharina
Vroegste bronvermelding:
Laatst bekende bronvermelding: 1597
Blazoen:

In 1924 werd een Zeeuwse letterkundige tentoonstelling gehouden waar het bord van Poortvliet werd getoond, afkomstig van het Zeeuws Genootschap. Dit bord vertoonde de naam: “Uut rechter minne” uit 1580. Onbekend is of dit bord nog bij het Zeeuws Museum is. In een artikel uit 1925 wordt vermeld: dat op het gemeentehuis een bord hangt met daarop afgebeeld Sint-Catharina met het devies: “uut rechter minne, 1549” en de spreuk “nec spes nec metu”. 2 In het repertorium van rederijkerskamers wordt 1495 als jaartal genoemd voor dit blazoen. Kortom: verwarring alom!

In weeskamerregister RAZE 5698 f. 102v weesrekening over 1597
Betaald aan de camer van Rethorica wegens de dootschult van Neelken Huijbrechts 2 stuivers

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Poortvliet, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

1. Noch hoop, noch vrees, zinspreuk van Philips II, Heer van Poortvliet.
2. Mededeling van de archivaris van gemeentearchief Tholen, de heer F. van den Kieboom.

Laatst bijgewerkt 30 juli 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *