Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Lidmaatschap
Het lidmaatschap staat voor iedereen open. Leden ontvangen het tijdschrift Zeeland (4 keer per jaar), het jaarboek Archief en krijgen 50% korting bij het Zeeuws Museum. Daarnaast zijn er kortingen voor lezingen, symposia en publicaties. Contributie: € 52,50 per jaar, huisgenootleden € 16 en jeugdleden (tot 30 jaar) € 25.     >> Wordt nu lid!

Direct zoeken in de collectie online van KZGW?

Nieuws

Collectie Online: Een stoeltje van zout

In de geest van de Verlichting was het doel van de oude geleerde genootschappen in Europa steeds wetenschap te bevorderen… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

Aanmelden voor nieuwsbrief

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s kost?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep Cultuurhistorie is een zeer actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten om… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht op YouTube

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift Zeeland

Klik voor het gratis artikel Klik voor de gratis rubriek ‘t Is vol van schatten hier Klik voor het archief… lees verder