Bij intekening vóór 1 september a.s. bedraagt de prijs € 47,50 exclusief verzendkosten.

In september 2018 verschijnt van de hand van defiscaal-jurist en fiscaal-historicus mr W. Dirksen de studie
Gezag en geld in Zeeland 1572-1576. Van Revolte tot Pacificatie.

Zeeën van Tijd 

“Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand”. Te koop voor €15,- op het secretariaat van het ZG, kousteensedijk 7. Middelburg.

Lees meer.

Oceanwide Expeditions B.V., een familiebedrijf uit Vlissingen,  sponsort de digitalisering van de grote kaarten en afbeeldingen
(groter dan A 3 formaat ) uit de Zelandia Illustrata,  de verzameling oude kaarten en prenten van het Zeeuws Genootschap,
die in bruikleen is gegeven aan het Zeeuws Archief in Middelburg. Lees meer

Het Leven van Jezus in Veere – Lo van Driel

De uitgave is uitgebracht in de reeks Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en is hier te bestellen.
De verkoopprijs is € 19.90

Nieuws

Bottenvistocht 2018 succesvol

Fossielenjacht op Westerschelde levert potvistand op ZIERIKZEE – Niet eerder zag Mark Bosselaers, conservator fossiele zeezoogdieren bij het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

5 september 2018 9.00 uur

Bestuursvergadering

8 september 2018 10.00 -17.00 uur SCEZ

Open Dag SCEZ 2018 | Het Schuitvlot Na het succes van voorgaande jaren organiseert de SCEZ ook dit jaar een… lees verder

8 september 2018 17.00 uur -20.00 uur Buitenplaats Moesbosch, Vlissingsestraat 28, Koudekerke

Uitnodiging De Stichting Moesbosch en het bestuur van het Zeeuws Genootschap nodigen de leden van het Zeeuws Genootschap uit voor een… lees verder

19 september 2018 15.00-17.00 Zeeuws Museum, Middelburg

Hurgronje lezingen 2018In het najaar van 2018 worden vier Hurgronje-lezingen gehouden in het Zeeuws Museum in samenwerking met de Werkgroep… lees verder

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s kost?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

lees verder

Aanmelden voor nieuwsbrief

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht op YouTube

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder