Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend.

De belangrijkste uitgaven van het Genootschap zijn :

  • Archief, die vermeld worden na het jaar waarin het betreffende Archief is verschenen.
  • De Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen worden vermeld na de letter ‘W’
  • Aparte uitgaven krijgen de letter ‘U’ gevolgd door het jaar van uitgifte.

De meeste in deze catalogus vermelde uitgaven betreffen overdrukken uit Archief.

De nieuwste publicaties vindt u hier.

Archief; Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is een wetenschappelijk jaarboek waarin omvangrijker bijdragen en het jaarverslag van de vereniging gepubliceerd worden.

Monografieën, die te omvangrijk zijn voor tijdschrift of jaarboek, worden uitgegeven in de reeks Werken, waarin inmiddels zestien delen zijn verschenen.

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de mededelingen van bestuur en werkgroepen, besprekingen van publicaties over Zeeland en een agenda van culturele evenementen in de provincie.

Regelmatig verschijnen losse uitgaven, zoals facsimile-drukken van kaarten en prenten, catalogi van de verzamelingen, prentbriefkaarten met afbeeldingen uit de collecties,
heruitgaven van oude Zeeuwse muziek, enzovoort.

Van de muziek kunt u ook youtube voorbeelden beluisteren, bij de betreffende uitgave.

Momenteel wordt er hard gewerkt om alle publicaties online te zetten, de catalogus is nog niet volledig.

U kunt hier het pdf bestand met de volledige catalogus vinden.