uitgelicht
collectie-
stuk

Archeologische voorwerpen

Conservator: Aagje Feldbrugge

G3232Het Genootschap heeft een prachtige archeologische collectie, waaronder natuurstenen altaren gewijd aan de inheems-Romeinse godin Nehalennia. Zij was de beschermgodin van vissers en zeelui, die in de tweede en derde eeuw na Christus werd vereerd bij de monding van de Schelde. Al vrij snel na de oprichting van het Genootschap werden archeologische voorwerpen in de verzameling opgenomen. Het betreft Romeinse resten van Carthago en Pompeï en voorwerpen uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, die op het strand van Domburg zijn aangetroffen. Het is opvallend dat in deze periode, toen het oudheidkundig bodemonderzoek in de wetenschap nog geen rol speelde, hiervoor binnen het Genootschap al wel belangstelling bestond. Afbeelding: Altaarsteen Hercules Magusanus. Romeinse altaarsteen uit Westkapelle, 1514. 

De collectie nam zeer in belang toe onder het conservatorschap van Marie G.A. de Man, die ook haar eigen Domburgse vondsten aan het Genootschap schonk. Het Genootschap ontving bovendien verscheidene legaten die van grote wetenschappelijke waarde zijn. Een van de belangrijkste aanwinsten is de collectie van de oudheidkundige, tevens onderwijzer, J.A. Hubregtse uit Burgh op Schouwen. In de verzameling die hij opbouwde, bevindt zich zeer waardevol materiaal uit het duingebied van Schouwen. Het betreft archeologische overblijfselen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen, zoals munten, sieraden, gebruiksvoorwerpen, aardewerkfragmenten en curiosa. De topstukken zijn tentoongesteld in het Zeeuws Museum.

Het Genootschap is eigenaar van vier vliedbergen: De berg van Troje bij Borssele, De berg aan de Meinersweg bij Hoogelande, aan de Boudewijnskerkseweg bij Boudewijnskerke en aan de Snouck Hurgronjeweg bij Gapinge. Deze historische landschapselementen worden beheerd door de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Afbeelding: De berg van Troje (foto: M. Vrijlandt). 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *