uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de instrumenten wordt naar een zinvolle bestemming gezocht, enkele instrumenten hebben die reeds gekregen. De fortepiano, die rond 1825 door Anton Zierer te Wenen is gebouwd, is na een uitgebreide restauratie in bruikleen gegeven aan de concertpianist Bart van Oort.

Werkgroep muziek fortepiano
In 1987 werd in opdracht van de Werkgroep Muziek een tweemanualig klavecimbel gebouwd door Joop Klinkhamer te Amsterdam, naar voorbeeld van de Hamburgse instrumentenmaker Christian Zell, die leefde in de eerste helft van de achttiende eeuw. Het klankvolle klavecimbel wordt gebruikt voor onderwijs en concerten en bevindt zich, evenals een piano van circa 1910 uit de Middelburgse pianofabriek Mes, in het gebouw van de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg.

Een moderne vleugel, die door een schenking in bezit is gekomen van het Genootschap, is thans in bruikleen bij het University College Roosevelt te Middelburg.

Incanto
De Werkgroep Muziek is ook de organsator van de Incanto Concerten met muziek uit Renaissance, Barok en Classicisme. Klik hier voor de website.

 

Concertvideo’s

Jaarverslagen
De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van de Werkgroep Muziek zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019

Contact
André Poortvliet
Schuitvlotstraat 16
4331 SZ Middelburg
poortvlieta@gmail.com

Fotoverantwoording 
Anton Steck & Marieke Spaans: © Martin Möller
Romina Lischka: © Marleen Nelen
Gustav Leonhardt: © MAfestival in Bruges
Mieneke van der Velden: © Marco Borggreve
Johanette Zomer & Fred Jacobs: © Korkyra Baroque Festival