uitleg 
logo en wereldkaart
Dreischor
Auteur(s) op 17 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

[Naam onbekend]

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 31 augustus 1615; bron: Zeeuws Archief, toegang 5424 acta der classicale vergaderingen, classis Schouwen-Duiveland, inv.nr.1 1607-1634, p. 148 (foto 80)
Laatst bekende bronvermelding: ?
Blazoen:
Geschiedenis
‘Ingebracht door Wilhelmus Jacobi, dat enige kamerspeelders voorgenomen hebben een batementspel te spelen op de dag des Heeren, vraagt de classe wat hij tot verhindering daarvan zou mogen doen? De classis vindt goed dat men uit deze classe enigen zal zenden aan de baljuw Dreischor, om te verzoeken dat hij met zijn autoriteit zulks verbiede, of anders genoodzaakt zal zijn klacht te doen aan Staten van Zld’ [Classis Schouwen-Duiveland, 31 augustus 1615] De classis besluit de Staten weer te verzoeken de kamerspelen af te schaffen.
Bron: Dbnl

Downloads

Kronieken:

Transcripties:

Netwerken:

Bronnen

Archivalia:
– Zeeuws Archief, toegang 5424 acta der classicale vergaderingen, classis Schouwen-Duiveland, inv.nr.1 1607-1634, p. 148 (foto 80)

Bibliografie:

Publicaties:


Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Dreischor, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN

Varia

 

Laatst bewerkt: 14-12-2022.