uitgelicht
collectie-
stuk

Online exposities

Op zaterdag 1 oktober 2022 is tijdens de Genootschapsdag onder grote belangstelling de online expositie ‘Zeeland en de West-Indische Compagnie geopend. De zaal is de eerste in een grotere expositie in samenwerking met de Biblioteca Nacional in Rio de Janeiro en het Nationaal Archief in Den Haag.

De Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC) voor handel en scheepvaart in het Atlantisch gebied werd opgericht in 1621, in navolging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voor het Aziatisch gebied In 1602. De organisatie bestond ook uit gewestelijke afdelingen, kamers geheten. Net als in de VOC had Zeeland een eigen kamer in de WIC. Na Amsterdam was de kamer Zeeland de tweede grootste met een totaal aandeel van ongeveer 2/9. De bestuurders, bewindhebbers genoemd, kwamen bijeen in het Oost-Indisch Huis in Middelburg, een prachtig zestiende-eeuws gebouw op de hoek van de Lange Delft en de Sint Jansstraat. De grote West-Indische pakhuizen bevonden zich aan de Blauwedijk, net even buiten Middelburg. De West-Indische werf lag naast die van de VOC. Geen van de gebouwen is er meer. Klik hier of op de afbeelding hieronder om de expositie te bezoeken.

Afbeelding boven: Collectie Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen (KZGW), Zeeuws Archief (ZA),
Zelandia Illustrata (ZI)-II-0462