uitgelicht
collectie-
stuk
‘s-Gravenpolder
Auteur(s) op 2 april 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

terug naar Rederijkers in Zeeland


Het geselschap der Violieren


 

Zinspreuk: Met deught verwijnnende
Patroonheilige: H. Barbara
Vroegste bronvermelding: 1596
Laatst bekende bronvermelding: 1818

Varianten

De Camer van de Violier, de Fiolyren Camer, Het Violieren geselschap, Het gilde van Retorica, het gilde van Sente Barbara, de broeders van synte Baerbara.

Opten eersten October 1628 gerekent met de gemeenen gildebroederen vande oncosten vande bieren ende van die wagenhuere die men naer henkentsant reet comt tsamen + den axcijsx 3 pond 3 sch. bedraecht ijder gilde broeder 4 sch. en 6 grooten. Pieter Jacobse enz.1

1. J. Walrave, ‘Rederijkerskamer “De Fiolieren”‘, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 20, 1994, 55. De originele tekst staat in het eerste comparitieboek (1619-1635). 

Geschiedenis:
Het is mogelijk dat de kamer al rond 1576, of zelfs 1560, bestond gezien de tekst van een spel dat rond deze tijd werd geschreven en op een koningsfeest te Kapelle lijkt te zijn opgevoerd. Volgens een rekest van de kamer uit 1596 waarin ze bevestiging van de heroprichting verzocht, zou ze door voor de troebelen zijn gesticht, maar was ze daarna lang gesloten. De oprichting met nieuw reglement vond plaats voor 1596, met goedkeuring van de ambachtsheer Lieven van Kats. Hoewel vanaf de tweede helft van de volgende eeuw de kerkeraad en de classis de kamer trachtten te laten verbieden, was ze (mogelijk met tussenpozen) actief tot 1813 en in de zeventiende eeuw zeker van 1619 tot 1659.

 


Bronnen

Varia:

Repertorium rederijkerskamers DBNL:

De Fiolieren: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS Gemeentearchief Borsele te Heinkenszand: Archief van het gezelschap van retorica, inv. 387 en 387a.  

Laatst bewerkt 28 oktober 2021.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *