uitleg 
logo en wereldkaart
‘s-Gravenpolder
Auteur(s) op 2 april 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Het geselschap der Violieren

 

Zinspreuk: Met deught verwijnnende
Patroonheilige: H. Barbara
Vroegste bronvermelding: 1596
Laatst bekende bronvermelding: 1818

Varianten

De Camer van de Violier, de Fiolyren Camer, Het Violieren geselschap, Het gilde van Retorica, het gilde van Sente Barbara, de broeders van synte Baerbara.

Opten eersten October 1628 gerekent met de gemeenen gildebroederen vande oncosten vande bieren ende van die wagenhuere die men naer henkentsant reet comt tsamen + den axcijsx 3 pond 3 sch. bedraecht ijder gilde broeder 4 sch. en 6 grooten. Pieter Jacobse enz.1

Bronnen

1. J. Walrave, ‘Rederijkerskamer “De Fiolieren”‘, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 20, 1994, 55. De originele tekst staat in het eerste comparitieboek (1619-1635). Repertorium rederijkerskamers DBNL: De Fiolieren: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS Gemeentearchief Borsele te Heinkenszand: Archief van het gezelschap van retorica, inv. 387 en 387a.  

Laatst bewerkt 28 oktober 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *