uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Bouwkunst

Het KZGW heeft in haar collectie een voor Nederland unieke middeleeuwse houten gevel. Het van oorsprong ‘onroerend’ goed, dat ten gevolge van de ontmanteling van het huis waarvan het deel uitmaakte en de schenking in 1888 door de laatste eigenaresse aan het KZGW, is nu een ‘roerend’ deel van de collectie.

De houten gevel is destijds tegen een blinde gevel van het voormalig genootschapshuis aan de Wagenaarstraat gemonteerd en wordt al jaren door het bestuur in stand gehouden, hoewel het KZGW geen onroerend goed aan de Wagenaarstraat meer bezit. Tot op heden bleef het bij instandhouding.

Daarnaast heeft de collectie van het Genootschap vele prenten en enkele boekwerken en artefacten die met een specifiek bouwkunstige invalshoek het bestuderen waard zijn. Tot op heden is ook die invalshoek niet of nauwelijks benut.

De op te richten werkgroep Bouwkunst van het KZGW wil hierin verandering brengen door middel van:
– De instandhouding ‘in situ’, het begeleiden van de nodige maatregelen daartoe en het bevorderen van nadere bestudering van de houten gevel;
– Het leggen van (internationale) contacten met wetenschappelijke en technische specialisten op het gebied van Middeleeuwse houtbouw teneinde kennis en inzicht over de houten gevel te verbreden en uit te diepen;
– Het organiseren van studiebijeenkomsten over de houten gevel ter promotie van kennis en inzichten en ter bevordering van de bekendheid van dit collectiestuk;
– Het opsporen en inventariseren van bouwkunstige onderwerpen binnen de collectie van het KZGW alsmede het bevorderen van studie daarvan en de promotie van de collectie vanuit het oogpunt van de bouwkunst.
– De werkgroep zal hiertoe een werkplan gaan opstellen.