uitgelicht
collectie-
stuk
Arnemuiden
Auteur(s) op 14 januari 2023
Trefwoord(en) , ,
Discipline(s) ,

Terug naar Rederijkers in Zeeland


De Aerentgens / De Plompkens


Zinspreuk: Niet sonder vrucht [1578] / Plomp van verstande [1580]
Patroonheilige: Maria en het kind Jezus, feestdag?
Vroegste bronvermelding: 1578
Bron: blazoen
Laatst bekende bronvermelding: 1705 (benoeming overdeken door de Raad van Arnemuiden)
Bron:
Blazoens:

1578 Oranjeboom met de wapens van Zeeland en Arnemuiden (zonder burcht) met de zinspreuk ‘Niet sonder vrucht’.

1580 Maria met kind op plompblad met de zinspreuk ‘Plomp van verstande’.

Geschiedenis:

Twee bewaardgebleven blazoenen vermelden resp. het jaartal 1578 en 1580. In 1578 was de Oraingenboom, Niet sonder Vrucht aanwezig op de wedstrijd in Leiden, uitgeschreven door Van Hout, waar Liefde baert Vrede voor haar optrad. Mogelijk werd de kamer in 1578 opgericht, zeker is in elk geval dat ze op 28 september 1580 een rekest indiende bij de raad en de gevraagde steun verkreeg. Van 1581 tot 1616 duikt de kamer geregeld op in de stadsrekeningen en tot 1705 benoemde de raad een overdeken. Op 8 januari 1589 organiseerde de kamer een wedstrijd voor de Walcherse kamers. Hetzelfde jaar stelde een commissie een ordonnantie op, die niet bewaard is gebleven. De kerkeraad van Arnemuiden verzocht de lidmaten in 1598 uit de kamer te treden. Vanaf dat jaar tot 1620 rijzen er meermalen conflicten tussen kamer en kerkeraad. De kamer voerde geregeld spelen in het openbaar op. Zo benoemde het stadsbestuur een commissie tot onderzoek van het spel van sinne dat de kamer wilde opvoeren tijdens de jaarmarkt van 1589. Op vastenavond 1590 voerde ze een spel op. Ter gelegenheid van een loterij voor de bouw van een nieuw gasthuis speelde de kamer tweemaal op de markt. De relatie met de overheid was wisselend: de kamer kreeg geregeld vergoedingen en toestemming om te spelen, maar werd tegelijk nauwlettend in het oog gehouden. In 1644 kwamen kamer en stadsbestuur tot een vergelijk, na een voorafgaand conflict. Na het midden van de eeuw blijkt niets meer van activiteiten. In 1705 benoemde de Raad voor het laatst een overdeken, waarschijnlijk is de kamer kort daarop verdwenen?


Bronnen

Publicaties:
Bibliografie / Literatuur:
Archivalia:
Varia:

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Aerentgens / De Plompkens: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

De foto’s van de blazoenen zijn beschikbaar gesteld door het Historisch Museum Arnemuiden, waar de rederijkersborden te zien zijn. Het museum is gevestigd in het voormalig stadhuis van Arnemuiden.

Laatst bewerkt 15 februari 2024.

Terug naar Rederijkers in Zeeland