Zeeland700

700 jaar Verdrag van Parijs (1323-2023) / Zeeland 700 jaar
In 2023 viert de provincie Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid, eerst een graafschap en later een provincie. De gebeurtenis die de geboorte van de provincie markeert is de Vrede van Parijs gesloten tussen de Vlaamse en de Hollandse graven op 6 maart 1323. De Franse koning trad op als vredestichter. Deze gebeurtenis, inclusief haar lange voorgeschiedenis, was van groot internationaal, geopolitiek belang en had grote invloed op de latere staatsvormingsprocessen onder de Bourgondiërs en de Habsburgers. Maar ook op de latere splitsing, hereniging en weer opdeling van Nederland en België.

De Vrede van Parijs leidde tot een belangrijke geopolitieke ordening van de hele transnationale Schelderegio die nog altijd doorwerkt en door allerlei recente ontwikkelingen ook opnieuw tot nadenken stemt.
De viering van dit jubileum is daarom een feest dat de grenzen van de provincie- en de landsgrenzen ruimschoots overschrijdt. Ook de geschiedenis van landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs Italië is in meer of mindere mate beïnvloed door de gevolgen van de Vrede van Parijs. Een van de projecten waaraan de werkgroep momenteel werkt, is het 700-jarig bestaan van Zeeland in 1323.

Reacties zijn gesloten.