uitgelicht
collectie-
stuk

700 jaar Verdrag van Parijs (1323-2023) 


In 2023 viert de provincie Zeeland dat het 700 geleden is dat de  graafschappen Holland en Vlaanderen het eens werden over de verdeling van  een aantal gebieden in Zeeland en Vlaanderen, waarover in de voorgaande eeuwen verschillende oorlogen zijn gevoerd. Deze vrede was belangrijk voor de wording van het Graafschap Zeeland omdat het een einde maakte aan de eeuwenlange strijd tussen de Vlaamse, Henegouwse en Hollandse gravenfamilies en voor het eerst de onafhankelijke titel ‘graaf van Zeeland’ werd vastgelegd, bekrachtigd door de Franse koning, de graven, hun belangrijkste steden, en tenslotte ook de Duitse keizer. Daarmee werden de twee Zeeuwse bestuurlijke regio’s verenigd onder een erkende grafelijke titel. In de daaropvolgende twee eeuwen kon het graafschap Zeeland zich verder ontwikkelen tot een bestuurlijke eenheid met een eigen politieke structuur en cultuur.

Deze ontwikkeling van scherper afgebakende grenzen in combinatie met groeiende politieke controle in een gebied met nauw verwante bevolkingen, gedeelde culturen en verbonden economieën staat in het project ‘Verdrag van Parijs 1323 / Zeeland700 centraal’. In het huidige tijdsgewricht zien we deze ontwikkeling weer in volle omvang terugkeren in bijvoorbeeld de fusie tussen de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent en – in het verlengde daarvan – van de nieuwe sluis in Terneuzen. In de 19e eeuw zagen we dat bij de aanleg van het Kanaal Terneuzen-Gent.