uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en daarvan met name de paleontologie (wetenschap die zich met de studie van fossiele dieren en planten bezighoudt), met speciaal aandacht voor die van Zeeland.

Middelen om dit doel te bereiken zijn o.a. het verzorgen van een lezingenprogramma, het houden van determinatiedagen en het organiseren van excursies naar geologische locaties en musea in de regio of daarbuiten. Een activiteit van de Werkgroep Geologie is het verzorgen van het natuurspreekuur in Terra Maris (foto).

De bibliotheek van de werkgroep bevat een groot aantal standaardwerken, jaargangen van tijdschriften en losse publicaties op het terrein van de geologie. Verder wordt het contact met/tussen de leden versterkt door twee maal per jaar het verenigingsblad Voluta uit te geven, met daarin interessante bijdragen over diverse geologische onderwerpen. Door te klikken op deze koppeling komt u op onze website: http://www.werkgroepgeologie.nl/.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u daar meer informatie aanvragen via de menuoptie “Meer weten”. Daarnaast vindt u op deze site de datums van te houden bijeenkomsten en activiteiten en nog veel meer interessante wetenswaardigheden en divers fotomateriaal.

De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van de Werkgroep Geologie zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019


Expositie: Kijk naar beneden, dan zie je meer in het Warenhuis te Axel

In het jubileumjaar 2019 heeft het Zeeuws Genootschap in samenwerking met Museum Het Warenhuis in Axel de expositie ‘Kijk naar beneden, dan zie je meer’ georganiseerd. Doel was om de bijzondere fossielen en unieke bodemvondsten te laten zien die in Zeeuws-Vlaanderen en in de Westerschelde gevonden zijn. In Zeeuws-Vlaanderen is de bodemstructuur bij uitstek geschikt voor het vinden van zeer bijzondere fossielen. Download hier de PDF met alle teksten en afbeeldingen van de expositie.

Filmpjes

Copyright
Deze filmpjes zijn gemaakt in opdracht van en onder leiding van Museum Het Warenhuis te Axel in samenwerking met conservatoren van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen. Het copyright op de montage en de opnamen berust bij Bennie Janssens, Video-Z.

 

Contactgegevens
Harry Raad,
Capelleweg 9,
4416 PN Kruiningen
hjraad@kpnmail.nl
0113381942