uitleg 
logo en wereldkaart
Sint-Annaland
Auteur(s) op 22 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

[naam onbekend]

Zinspreuk: Altyt bet groeyende
Patroonheilige: H. Anna (Anna van Jerusalem, Anna te Drieën), feestdag 26 juli
Vroegste bronvermelding: < 1590
Laatst bekende bronvermelding: 1608
Blazoen: 1591


Sint-Annaland is vernoemd naar Anna van Bourgondië, de grondlegster en eerste vrouwe van Sint-Annaland. Ze werd circa 1422 geboren als dochter van Philips de Goede, hertog van Bourgondië en graaf van Holland en Zeeland en Jaquelina van Steenbergen. De parochie werd vernoemd naar Anna, de moeder van Maria. Anna wordt meestal afgebeeld met haar dochter Maria, al dan niet met het Christuskind. Heeft Maria haar kind bij zich, zoals op het in 1591 geschilderde bord van de Rederijkerskamer te Sint-Annaland met de zinspreuk Altijt bet groeyende (bet = wel of goed), en wat ook het wapen van Sint-Annaland laat zien, dan heet de groep St. Anna-te-Drieën. Dit motief was vooral rond 1500 populair. Sint Anna werd in die tijd intensief vereerd, omdat men toen op moreel gebied de noodzaak voelde zich te weren tegen buitenechtelijke sexsuele verhoudingen en de gevolgen daarvan. De waarden van huwelijk en gezinsleven werden steeds meer benadrukt.
De naam van het nieuwe dorp en de parochie is dus al in een vroeg stadium bepaald en ontleend aan de patrones van de parochiekerk.
Naast Sint-Anna zijn de wapens afgebeeld van de kwartieren van de toenmalige ambachtsheer Karel van Bourgondië: 1. Bourgondië, 2. Manuël de la Cerda, 3. Wechin en 4. Luxemburg. Aan de keerzijde is het wapen van Karel van Bourgondië geschilderd.

Rechterlijk archief Sint-Annaland RAZE 5806

13 maart 1607, f. 202v
Op’t versoeck van Lonis Corn[elis] als prince van de Camer van Rethorika zijn bij vonnisse van schepenen gewesen te gijsele te gaen ten huijse van Pieter Adriaens, te weten verponde[?] Corn[elis] Heijn[ricks] voert gebreck van 17 stuivers en 4 groeten vlaams.

Rechterlijk archief Sint-Annaland RAZE 5807

14 oktober 1608, f. 27
Ten voernoemde daghe is ten versoucke van de prince van retorijca [in marge inselvige Lonis Cornelis] te gijsele geloeft Commer Adriaens over ‘t gebreck van 18 stv etc van verteerde costen ten huijse van Pieter Adriaens.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Sint-Annaland, naam onbekend: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Laatst bewerkt 30 juli 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *