uitgelicht
collectie-
stuk

Ruilverkeer

Conservator: Arnold Wiggers

Het is een oude traditie tussen wetenschappelijke organisaties om hun kennis te delen. Een vorm hiervan is het ruilabonnement. Over en weer sturen instellingen hun publicaties. Behalve dat dit financieel voordelig kan zijn, is het ook een garantie dat de publicaties een ruime verspreiding krijgen.  Het Zeeuws Genootschap stuurt naar alle partners in principe een exemplaar van al zijn uitgaven. De partners doen dit op hun beurt ook. Deze worden voorzien van een eigendomskenmerk KZGW opgenomen in de collectie van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (voorheen Zeeuwse Bibliotheek). De publicaties zijn aan de Kousteensedijk in Middelburg in te zien, maar zijn vanwege de bijzondere eigenaar -KZGW- in principe niet te leen: stel dat er een ongeluk mee gebeurt, zeker als het om oudere uitgaven gaat.

Het aantal ruilabonnementen neemt door verschillende oorzaken langzaam maar zeker af. De kosten spelen nogal eens een rol. Het gaat dan niet om de pure productiekosten van tijdschriften of boeken, maar veeleer de portokosten of de kosten die gemoeid zijn met het in de kast en computersysteem krijgen van al dat moois. Als u nu denkt dat wel zal gelden voor buitenlandse instellingen, dus daar waar het Nederlands een (hele) vreemde taal is, heeft u het mis: ook Nederlandse organisaties vinden dit voldoende om er mee te stoppen. Ook het simpel administratief moeten bijhouden van abonnementen is sommigen te veel moeite geworden. Spijtig is ook dat papieren versies van tijdschriften verdwenen zijn en nog verder verdwijnen zullen. Vaak is er dan ook geen behoefte meer aan papieren tijdschriften van anderen. Organisaties zonder eigen (publieks)ruimte zitten ook niet altijd te wachten op publicaties van anderen, simpelweg omdat ze er geen plaats, noch gebruik voor hebben.

Het KZGW is net na het 250-jarig bestaan van plan nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden van het hebben van dit systeem van ruilabonnementen. Uit de aard van de zaak is het zonder meer van belang dat de publicaties een ruime verspreiding krijgen, anders hadden we de moeite van het openbaar maken kunnen besparen. Voor een genootschap aan de rand van Nederland zonder steun van een universiteit is dat zelfs in eigen land nog niet eens zo vanzelfsprekend om op alle relevante plaatsen met een exemplaar van de tijdschriften, jaarboeken en andere publicaties present te zijn.

Met welke organisaties heeft het KZGW een ruilabonnement en om welke publicaties handelt het zich? De jaartallen verwijzen naar de eerste aflevering van de publicatiereeks, maar is niet altijd aanwezig in de collectie van het KZGW. De titels van reeksen of tijdschriften kunnen in de loop der tijd veranderd zijn.

Nederland, organisaties

Amstelodamum. Genootschap voor de kennis van Amsterdam
(Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam)

AWN-Nederlandse Archeologievereniging (was tot eind 2020: Archeologische Werkgemeenschap Nederland (A.W.N.)
(p/a G.C. Groeneweg, Van Swietenlaan 12, 4624 VW Bergen op Zoom)

Erfgoedvereniging Heemschut
(Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam)

Heemkundige Kring De Bevelanden
(Postbus 2159, 4460 MD Goes)

Heemkundige Kring Sas van Gent
(Canadalaan 14, 4551 AL Sas van Gent)

Historische Vereniging Holland
(Holland Historisch Tijdschrift, Postbus 2260, 1200 CG Hilversum)

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
(Postbus 9698, 2003 LR Haarlem)

Koninklijke Oudheidkundig Genootschap
(Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam)

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
(p/a. Stadsbibliotheek, afd. Tijdschriften, Postbus 1290, 6201 BG Maastricht)

Ouheidkundige Kring De Vier Ambachten
(Postbus 102, 4560 AC Hulst)

Stichting Menno van Coehoorn
(Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht)

Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
(Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg)

Historisch Genootschap Roterodamum
(Postbus 23538, 3001 KC Rotterdam)

 

Nederland, uitgaven

Amstelodamum
Vanaf 1914 en verschijnt 4x per jaar

Archeologie in Nederland
Vanaf 2017 en verschijnt 5x per jaar

AWNB Magazine
Vanaf 2017 en verschijnt 5x per jaar

De Spuije
Vanaf 1978 en verschijnt 3x per jaar

Tijdschrift Heemschut
Vanaf 1918 en verschijnt 4x per jaar

Kroniek
Vanaf 1990 en verschijnt 3x per jaar

Jaarboek
Vanaf 1974 en verschijnt jaarlijks

Mededelingenblad
Vanaf 1968 en verschijnt 4x per jaar

Kroniek
Vanaf 1974 en verschijnt 3x per jaar

Essay Roterodamum
Vanaf 2014 en verschijnt onregelmatig

Rotterdams Jaarboekje
Vanaf 1888 en verschijnt jaarlijks

Holland
Vanaf 1969 en verschijnt 4x per jaar

Prijsvragen
Vanaf 2010 (nieuwe reeks) en verschijnt jaarlijks

Haarlemse Voordrachten
Vanaf 1946 en verschijnt jaarlijks

Jaarverslag
Vanaf 2010 (nieuwe reeks) en verschijnt jaarlijks

De Maasgouw
Vanaf 1879 en verschijnt 4x per jaar

Jaarboek (Publications)
Vanaf 1864 en verschijnt jaarlijks

Bulletin
Vanaf 1982 en verschijnt 4x per jaar

Jaarboek
Vanaf 1929 en verschijnt jaarlijks

Saillant
Vanaf 1999 en verschijnt 4x per jaar

 

België, organisaties

Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
(p/a Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 9B, 9991 Maldegem)

Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren
(p/a Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas)

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk
(Jan Van Eyckstraat 4, 8500 Kortrijk)

Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen
(p/a Stadsarchief Mechelen, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
(Museumbibliotheek, Gebouw H, Lange Kievitstraat 137, 2018 Antwerpen)

 

België, uitgaven

Jaarboek ‘Appeltjes van het Meetjesland’
Vanaf 1949 en verschijnt jaarlijks

Het Land van Beveren
Vanaf 1958 en verschijnt 4x per jaar

Handelingen
Vanaf 1903 en verschijnt jaarlijks

Handelingen
Vanaf 1890 en verschijnt jaarlijks

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *