uitgelicht
collectie-
stuk

Rederijkers in Zeeuws-Vlaanderen

Het doel van Rederijkers Zeeland is om de geschiedenis van het Zeeuwse rederijkersleven in kaart te brengen. Samen met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen wordt een keer per jaar ergens in de provincie de rederijkersdag georganiseerd. In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw waren er verspreid over heel Zuid- en later Noord-Nederland honderden rederijkers actief. Deze toneelliefhebbers en voordrachtkunstenaars hadden zich verenigd in rederijkerskamers. Die kamers, elke zichzelf respecterende stad had er minstens één, organiseerden wedstrijden, verzorgden feesten en officiële optredens. De rederijkers schreven een onafzienbare hoeveelheid gedichten en toneelstukken. Een groot deel daarvan is bewaard gebleven. De leden van deze verenigingen noemden zich naar Frans voorbeeld rhétoriqueurs. Tegen het einde van de 15e eeuw hadden deze gezelschappen ‘vander Rethorique’ vooral in Vlaanderen een aanzienlijke culturele en maatschappelijke aandacht verworven. Later volgden ook Brabant, Zeeland en Holland.

De deelexpositie Rederijkers in Zeeuws-Vlaanderen was onderdeel van de expositie ‘Schrijvers in Sluis toen en nu’ werd in het jubileumjaar 2019 georganiseerd door de Werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap in samenwerking met de Stichting Van Dale en de Gemeente Sluis.

Klik hier om de Rederijkerspanelen te downloaden (PDF).

Afbeeldingen: ABC-boek; Rijksarchief Gent.