uitgelicht
collectie-
stuk

Jean Guépin

Start | Blogs | Guépin | Cultuur | Rederij | Personen | Gedichten-Kroniek | Vermist | Downloads

Conamur tenues grandia*

Wij eenvoudigen streven naar het grootse

Dit websiteonderdeel over Jean Guépin wordt onderhouden en ontwikkeld door de conservator van de collectie handschriften** en is evenals de digitalisering van al zijn gedichten een project van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Recent toegevoegd:

Een inhoudsopgave van de aparte blogs bevindt zich achter deze link.

13-05-2023: Blog (14): Jean Guépin is verhuisd!

19-12-2022: Blog (13): Jean Guépin als dichterlijke mentor

29-10-2022: Enkele downloads geplaatst.

27-10-2022: Blog (12): Het geheugen van Betje Wolff

01-08-2022: Blog (11) Betje Wolff over Jean Guépin

16-05-2022: Blog (10): Zwemkunst in de 18e eeuw

13-04-2022: Blog (09): Op avontuur naar Domburg in 1734

15-03-2022: Blog (08): Pieter de Beaufort

28-02-2022: Begin gemaakt met nieuwe pagina over Gedichten-Kroniek

07-01-2022: Blog (7) Nieuwe Jaer Wensch

20-12-2021: Blog (6) Embleem de Faam

10-11-2021: Blog (5) Op de Dood van D’Heer Jan Westerwyk

De achttiende-eeuwse Jean Guépin (1715-1766) heeft zich heel zijn leven beijverd om zijn dichterlijke kwaliteiten te verbeteren. Daarnaast heeft hij diverse letterkundige verenigingen / genootschappen opgericht. En hoewel hij al overleden was toen het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) officieel werd opgericht in 1769, was hij wel betrokken bij de eerste schreden op het pad dat tot die oprichting heeft geleid.

En waarom vindt Het Genootschap digitalisering van de gedichten en onderzoek naar de persoon van Jean Guépin belangrijk? Behalve dat hij een van de oprichters is, is er een nog veel belangrijkere reden om dat te doen: Het Genootschap is namelijk de eigenaar van het overgrote deel van de overgeleverde handschriften van Jean Guépin, die alle bewaard worden in de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg. Het doel is dan ook om te komen tot een digitale uitgave van de complete dichtwerken van Jean Guépin, die toegankelijk gemaakt zal worden op de website van het KZGW. Op weg naar dat resultaat zullen geïnteresseerden via blogs en uitwerkingen op de website kennis kunnen nemen van leven en werken van Jean Guépin.

Tenslotte is het van belang om te vermelden dat Veronica Frenks de wegbereider is van dit project. Zij heeft zich jarenlang verdiept in het leven en de werken van Jean Guépin en het resultaat van haar bevindingen met ons gedeeld en aan ons overgedragen.

Zie voor een selectie transcripties van gedichten van Jean Guépin de pagina ‘Leven en werken van Jean Guépin’.

* Horatius, Carmina Liber Primus, f. 10. De uitspraak is het devies van het Taal- en Dichtlievend Kunstgenootschap, waarvan Jean Guépin de auctor intellectualis (geestelijk vader) was.
** De werkzaamheden in verband met Jean Guépin worden gedaan door Jan van Loo, conservator van de collectie handschriften. Het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen bouwt de database voor de digitale uitgave van de gedichten van Guépin. Dit project van Jean Guépin is gestart op 1 augustus 2021.