uitleg 
logo en wereldkaart

Collectie

De totale collectie van het Zeeuws Genootschap telt meer dan 200.000 objecten: schilderijen, kaarten, tekeningen, prenten, boeken, fossielen, schelpen, mineralen, volkenkundige objecten en archeologische voorwerpen. 300 onderdelen van onze collectie zijn in 2017 opgenomen in het Nationale Register Beschermde Cultuurgoederen.

De gehele verzameling is in bruikleen gegeven aan gespecialiseerde instituten als het Zeeuws Museum, het Zeeuws Maritiem muZEEum, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Een groep van 21 conservatoren houdt toezicht op het beheer en assisteert bij de wetenschappelijke ontsluiting van de collectie. Afbeelding: Nehalenniasteen van Ianuarinius Ambacthius (Collectie Online, G3224).

 

Jaarverslagen
De jaarverslagen van de conservatoren voor 2019 zijn hier in te zien. De jaarverslagen vanaf 2019, 2020 en 2021 zijn opgenomen in Archief (deel 2) en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019
> Archief 2021-II met de jaarverslagen van 2020

De collecties
Collectie Online
Archeologische voorwerpen
Boeken
Handschriften
Kunst, Kunstnijverheid en Historische voorwerpen
Munten en penningen
Muziekinstrumenten
Naturalia
Natuurhistorische voorwerpen
Ruilverkeer
Volkenkundige voorwerpen
Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata

Coco
De Coördinatiecommissie Verzamelingen (Coco) coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Samenstelling:
– P. Aarssen
– drs. A. (Anna) de Bruyn
– Drs. C.E. Heyning
– Drs. R.M. Rijkse
– drs. G.R. Heerebout
– drs. A. Wiggers

Conservatoren
Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen van de verzamelingen zijn conservatoren aangesteld. De commissie fungeert als aanspreekpunt voor de conservatoren. Tot de taken van een conservator behoren het registreren, het documenteren, het bevorderen en het verrichten van onderzoek en het verwerven van nieuwe aanwinsten. Tweemaal per jaar komen de conservatoren, bijeengeroepen door de Coördinatiecommissie, in een gezamenlijke vergadering bijeen. In de ledenvergadering brengt de commissie namens de conservatoren jaarlijks schriftelijk verslag uit.
Wanneer er voor een verzameling tijdelijk geen conservator is, treedt de commissie op als vervangend conservator. Voor enkele objecten die in het bezit zijn van het Genootschap vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de Coördinatiecommissie Verzamelingen. De belangrijkste daarvan is de middeleeuwse houten gevel. Alle conservatoren:
– P.J. (Paul) Aarssen, Boeken
– dr. J.P. (Jan Piet) Bekker, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
– R. (Rob) Bertijn, Boeken
– M.E.J. (Mark) Bosselaers, Natuurhistorische Voorwerpen, Zeezoogdieren
– drs. J.G.M. (Anna) de Bruyn, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
– drs. F. (Erik) van der Doe, Volkenkundige Voorwerpen
– A. (Aagje) Feldbrugge, Archeologische Voorwerpen
– drs. V. (Veronica) Frenks, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
– drs. E.J.M. (Liesbeth) van der Geest, Volkenkundige Voorwerpen
– M. (Michel) van Gessel, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
– M. (Marianne) Gossije, Historische Voorwerpen
– drs. G.R. (Gerard) Heerebout, Naturalia
– drs. C.E. (Katie) Heyning, Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
– drs. K-J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert, Munten en Penningen
– E. (Edward) de Landmeter, Mineralen en gesteenten
– H.K. (Hester) Loeff, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
– drs. J. (Jan) van Loo, Handschriften
– F.A.D. (Freddy) van Nieulande, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
– H.W. (Herman) Nijhuis, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
– drs. R.M. (Ronald) Rijkse, Handschriften
– M. (Rien) Sanderse, Munten en Penningen
– drs. I.H. (Ineke) Vogel-Wessels Boer, Historisch-topografische Atlas Zelandia
Illustrata
– J. (Jos) Vogel, Muziekinstrumenten

Contact
De conservatoren zijn te bereiken via het Zeeuws Genootschap
Kousteensedijk 7,
4331 JE Middelburg
info@kzgw.nl