Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Zelandia Illustrata

Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata

Conservatoren: Ineke Vogel-Wessels Boer, Veronica Frenks, Anna de Bruyn en Michel van Gessel.

Plattegrond van de stad Tholen uit de eerste helft van de 17de eeuw. (Zelandia Illustrata I 579)

Plattegrond van de stad Tholen uit de eerste helft van de 17de eeuw. (Zelandia Illustrata I 579)

De Zelandia Illustrata is de oudste verzameling kaarten en prenten met betrekking tot de provincie Zeeland. De collectie is in vier categorieën ingedeeld:  kaarten en plattegronden,  topografie,  historie en leven,  portretten en personalia. Met deze collectie werd door de Amsterdamse rechtsgeleerde Matheüs Brouerius van Nideck aan het einde van de zeventiende eeuw een begin gemaakt. Na Brouerius dood is de atlas verschillende keren van eigenaar verwisseld. In 1782 koopt Jacob Verheije van Citters het Zeeuwse gedeelte van de atlas. Verheije liet de atlas, die hij aanzienlijk uitgebreid had, na aan zijn zoon Laurens de Witte van Citters. Bij testament bepaalde Laurens dat als zijn zoon geen belangstelling had voor de atlas, deze na taxatie aan het Zeeuws Genootschap te koop moest worden aangeboden. Zo verwierf het genootschap in 1863 deze verzameling die toen uit circa 3.000 afbeeldingen bestond.  Door aankoop en schenkingen heeft de collectie thans een omvang van ruim 25.000 kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, glasnegatieven, diapositieven en circa 11.000 prentbriefkaarten. Dit materiaal geeft een gevarieerd beeld van Zeeland vanaf de 16de eeuw tot heden.