uitgelicht
collectie-
stuk

Zelandia Illustrata

Conservatoren: Ineke Vogel-Wessels Boer, Veronica Frenks, Anna de Bruyn, Aad de Klerk en Michel van Gessel.

De Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata is de oudste verzameling kaarten en prenten met betrekking tot de provincie Zeeland. De collectie is in vier categorieën ingedeeld:  kaarten en plattegronden,  topografie,  historie en leven,  portretten en personalia. Met deze collectie werd door de Amsterdamse rechtsgeleerde Matheüs Brouerius van Nideck aan het einde van de zeventiende eeuw een begin gemaakt. Na Brouerius dood is de atlas verschillende keren van eigenaar verwisseld. In 1782 koopt Jacob Verheije van Citters het Zeeuwse gedeelte van de atlas. Verheije liet de atlas, die hij aanzienlijk uitgebreid had, na aan zijn zoon Laurens de Witte van Citters. Bij testament bepaalde Laurens dat als zijn zoon geen belangstelling had voor de atlas, deze na taxatie aan het Zeeuws Genootschap te koop moest worden aangeboden. Zo verwierf het genootschap in 1863 deze verzameling die toen uit circa 3.000 afbeeldingen bestond.  Door aankoop en schenkingen heeft de collectie thans een omvang van ruim 25.000 kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, glasnegatieven, diapositieven en circa 11.000 prentbriefkaarten. Dit materiaal geeft een gevarieerd beeld van Zeeland vanaf de 16de eeuw tot heden.

Afbeelding: Zee-insecten, voorkomend in de wateren van Zeeland en op de stranden van Walcheren. Gravure. Periode: Achttiende eeuw. Datering: 1777. Inventarisnummer ZI-III-1032. Vervaardigers ; Leendert Bomme, J. van Schley.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *