uitgelicht
collectie-
stuk
In Memoriam Jan de la Hayze
Auteur(s) op 25 april 2024
Trefwoord(en)
Discipline(s)

In de zomer van 2023 overleed Jan de la Hayze, vanaf het begin lid van de projectgroep Rederijkers in Zeeland. Hij heeft in ons project veel bijgedragen aan het transcriberen van de verzenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren en aan de soms weerbarstige rekeningboeken van die kamer. Daarnaast legde hij de basis voor het  systematisch verzamelen van biografische gegevens van voornamelijk Walcherse rederijkers.

Toen Jan toetrad tot de projectgroep was hij de 80 al gepasseerd. In de zomer van 2021 trok hij zich op 91-jarige leeftijd terug uit het werk wegens een minder wordende gezondheid. Dat vond hij jammer, want hij had veel plezier in de vrijwel dagelijkse omgang met de rederijkershandschriften en de schrijvers ervan. Hij nam met graagte en met humor deel aan de maandelijkse groepsbijeenkomsten. Wij missen in hem een aimabele en markante collega-onderzoeker.