uitgelicht
collectie-
stuk

LID WORDEN, NALATEN, SCHENKEN

Let op: Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het prachtige collectieboek Van Wijs en Waan toegestuurd. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van het Genootschap staat voor iedereen open. Leden ontvangen het tijdschrift Zeeland (4 keer per jaar), het jaarboek Archief en krijgen 50% korting op de toegang tot het Zeeuws Museum. Daarnaast genieten zij reductie op deelname aan de Genootschapscolleges en op de aankoop van publicaties. De contributie bedraagt € 60,00 per jaar, voor huisgenootleden € 20,- , jeugdleden (tot 30 jaar) betalen € 30,-.

Digitaal lidmaatschap
Het digitaal lidmaatschap is het zelfde als een gewoon lidmaatschap. U ontvangt alle uitgaven van het Genootschap (tijdschrift Zeeland 4 keer per jaar en het jaarboek Archief ) digitaal: als PDF of als eBook. De contributie bedraagt € 35,- per jaar.

Begunstiger
Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s  kost ?
Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen. lees meer over periodieke schenking

  Aanhef

  Ik geef toestemming om mij per e-mail informatie toe te
  sturen over de activiteiten van het Koninklijk Zeeuwsch
  Genootschap der Wetenschappen

  Als u een lidmaatschap cadeau wilt geven, graag in het opmerkingenveld noteren waar de factuur het eerste jaar naartoe mag. Als het een jeugdlid betreft de geboortedatum van het nieuwe jeugdlid vermelden.

  Nalaten en schenkingen
  Toch zijn er regelmatig activiteiten, die het Genootschap uitsluitend kan doen door middel van bijzondere giften. Zoals bijvoorbeeld het restaureren van objecten uit de collectie, het uitgeven van wetenschappelijk werk en het organiseren van tentoonstellingen.  Met het opstellen van een testament kunt u overwegen een deel van uw vermogen na te laten aan een goed doel. Dat goede doel kan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn. Bij testament kunt u het Genootschap benoemen tot erfgenaam of legataris. In principe geldt, dat over elke erfenis en legaat een deel moet worden afgedragen aan de belastingdienst, het zogenaamde successierecht. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is echter een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) oftewel een ‘goed doel’. Daardoor is het Genootschap geen successierecht verschuldigd, zodat de erfenis of het legaat volledig aan hem kan worden uitgekeerd. Hetgeen u heeft vastgelegd bij testament komt na uw overlijden tot uitvoering. Het is ook mogelijk om tijdens uw leven het Genootschap door middel van een schenking te steunen. Hiervoor geldt eveneens, dat de volledige schenking kan worden uitgekeerd aan het Genootschap zonder dat hierover schenkingsrecht geheven wordt. Het feit dat over erfenissen, legaten en schenkingen aan een zogenaamde ANBI-instelling geen successie- of schenkingsrecht wordt geheven kan een verschil uitmaken van 41% tot 68%. Wilt u hierover een keer van gedachten wisselen met een van de bestuursleden van het Genootschap? Stuur een e-mail naar info@kzgw.nl of bel ons op 0118-654347.