Contact

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
tel. 0118-654347
e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl

Bankrekening: IBAN NL78RABO0324497601
BIC RABONL2U

Fiscaal nummer: 00.29.18.158

In verband met vakantie sluiting is het secretariaat gesloten van:
18 t/m 27 september 2018
en
12 t/m 21 oktober 2018

Openingstijden secretariaat:
Maandag 9.00-16.00 uur
Dinsdag 9.00-14.00 uur
Donderdag 9.00-12.00 uur

Bij afwezigheid kunt u een bericht mailen naar info@kzgw.nl of inspreken op 0118-654347.
Uw berichten worden na de vakantie weer gelezen.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de heer K.F.H. Schorer, voorzitter.
e-mail: hbschorer@planet.nl

Heeft u berichten omtrent het jubileum, dan kunt u mailen naar jubileum@kzgw.nl.