Archief 2019 en 2020

Klik hier voor
het menu van alle publicaties

Archief 2020, Deel I en Deel II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2020 verschenen. Deel I bevat acht wetenschappelijke en zeer lezenswaardige en artikelen. In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen. Deel II bevat ook een terugblik op het succesvolle 250-jarig jubileum dat in 2019 is gevierd.

Inhoudsopgave Deel I
– Peter A. Henderikx, Edelen, ambacht en erfrecht op Walcheren in de eerste helft
van de veertiende eeuw.
– Hans Zuurdeeg en Fred van den Kieboom, Het Sint-Jacobsgilde in Sint-Maartensdijk.
– Mely van Malenstein, Het dagboek van Samuel de Wind (1742-1803), stadsvroedmeester.
te Middelburg. Een praktijkverslag uit de 18e eeuw.
– Judith Brouwer, The Zeeuwsch Genootschap and the Formation of its Correspondence Network, 1766-1771.
– Huib J. Zuidervaart, Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’. Aspecten van kenniscirculatie in Middelburg in de 18e en vroege 19e eeuw.
– Koen van der Blij, Accounting in the Dutch Transatlantic Slave Trade: 18th Century Bookkeeping by the Middelburgse Commercie Compagnie.
– Gerhard de Kok, ‘Aanmerkelijk vertier’: het economische belang van de slavenhandel voor Walcheren, 1755-1780.
– Eva Langerak, The Art of Remembering Forum: the Local Memory.

Inhoudsopgave Deel II
(Jaarverslagen 2019)
– Peter van Druenen, Voorwoord
– Bestuur
– Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en
administraties op 31 december 2019
– Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
– Conservatoren
>Archeologische Voorwerpen
>Boeken
>Handschriften
>Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
>Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
>Munten en Penningen
>Natuurhistorische voorwerpen en Naturalia
>Volkenkundige Voorwerpen
– Jubileumcommissie
– Commissie Jeugd
– Commissie tot redactie van het Tijdschrift Zeeland
– Commissie tot redactie van Archief & Werken
– Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
– Werkgroep Cultuurhistorie
– Werkgroep geologie
– Werkgroep Muziek
– Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie
van aanwinsten voor de collecties in het jaar 2019


Archief 2019, Deel I en Deel II
Op woensdag 18 december 2020 vond  de grote presentatie van de jubileumbundel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Een hoger streven. Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuws Genootschap, 1769-2019. Het Genootschap bestaat in 2019 250 jaar en dat is de afgelopen 12 maanden uitgebreid gevierd met exposities, congressen, lezingen en een prachtig collectieboek. De bijeenkomst op 15 juni in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, bijgewoond door onze beschermvrouwe prinses Beatrix, was het hoogtepunt van de vieringen. De jubileumbundel, waarvan woensdag het eerste exemplaar door voorzitter Hugo Schorer werd overhandigd aan de cultuurgedeputeerde, Anita Pijpelink, is een speciale uitgave van Archief, het inmiddels ook 250 jaar bestaande jaarboek van het Genootschap. Ruim twintig auteurs schreven een bijdrage voor deze bundel. De bundel, maar liefst 640 pagina’s dik en rijk geïllustreerd, geeft een kleurrijk overzicht van de geschiedenis van het Genootschap en stond onder redactie van dr. Francien Petiet, prof. dr. Henk Nellen en prof. dr. Arjan van Dixhoorn. Samen met deze dikke pil werd ook de bundel met alle verslagen van de werkgroepen, redacties, commissies en conservatoren gepresenteerd.

Inhoudsopgave Deel I
Voorwoord
– Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen en Francien Petiet. Inleiding
– Willem Frijhoff, Genootschappen en academies: een lange geschiedenis
– Wijnand Mijnhardt, Genootschappen, prijsvragen en een wenkend perspectief
– Peter van Druenen, Oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Vlissingen in 1769: incident of implicatie?
– Willem Peene, De rol van religie in de beginjaren van het Zeeuws Genootschap
– Huib Uil, De prijsvraag van het Zeeuws Genootschap over het onderwijs, 1778
– Feike Dietz, Het achttiende-eeuwse jeugdboek als instrument van Zeeuwse genootschappelijkheid: kennisverspreider, stimulator en toegangspoort
– Didi van Trijp, De Zeeuwse kust: achttiende-eeuwse studies naar aquatische flora en fauna
– Huib J. Zuidervaart, De Vlissingse burgemeester Johannes Mauritz (1724–1796): aanstichter van het naturaliënkabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen?
– Jeroen Lesuis, De Zeeuwse zucht naar Guyaanse verentooien. Hoe niet drie maar vier achttiende-eeuwse verentooien in de handen kwamen van het Zeeuws Genootschap
– Albert Clement, Het muziekleven in Middelburg ten tijde van de oprichting van het Zeeuws Genootschap: een nadere verkenning
– Jan van Loo, Satire tussen ‘deze Vlaamsche wallen’
– Jack de Mooij, Jona Willem te Water – Genootschapslid van het eerste uur
– Jan J.B. Kuipers, ‘Al wat men van kolen en asch heeft gefabeld’. Vliedbergen als offerhoogten: geschiedenis van een theorie, 1834-1888/97
– Henk Nellen, Sporen van Hugo de Groot: Een dwaaltocht door de handschriften en publicaties van het Zeeuws Genootschap
– Ad Maas, Liberalisten en hygiënisten. Fokker, De Man en de reanimatie van het Zeeuws Genootschap (1850-1900)
– Douwe Schipper, Genootschapsleden, Epistemische hiërarchie en professionalisering: een lange termijn-geschiedenis aan de hand van drie casussen
– Klaas van Berkel, La doctrine de la société zélandaise. De wetenschapshistoricus Cornelis de Waard jr. en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
– Caroline van Santen, Marie en Antoinette de Man
– Bram le Clercq, ‘De wereld in’. De wetenschappelijke carrière van een rederijkersarchief na een publicatie in Archief
– Frans Beekman, Honderd jaar archeologisch onderzoek op het strand en in de duinen van Schouwen
– Willem van den Broeke, Kapitale koerswijzigingen in het Zeeuws Genootschap (1950-2017) 519
Bijlage I: Publicaties J.W. Paris en J. Cremer (bijlage bij artikel Jan van Loo)
Bijlage II: Transcriptie toneelspel Jeremias (bijlage bij artikel Jan van Loo)
Over de auteurs en redacteurs
Bibliografie
Register

Inhoudsopgave Deel II
– Katie Heyning, Voorwoord
– Jaarverslagen 2017
>Bestuur
>Samenstelling besturen
>Aanwinsten
>Coördinatiecommissie Verzamelingen
>Redactie tijdschrift Zeeland
>Redactie Archief en Werken
>Werkgroep Cultuurhistorie
>Werkgroep geologie
>Werkgroep Muziek
– Jaarverslagen 2018
>Bestuur
>Samenstelling besturen
>Aanwinsten
>Coördinatiecommissie Verzamelingen
>Jubileumcommissie
>Redactie tijdschrift Zeeland
>Redactie Archief en Werken
>Werkgroep Cultuurhistorie
>Werkgroep geologie
>Werkgroep Muziek

Reacties zijn gesloten.