uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 2020, 2021, 2022 en 2023

Klik hier voor
het menu van alle publicaties

Archief 2023, Deel I en II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2023 (het oudste nog bestaande tijdschrift van Nederland!) verschenen. Net voor de kerst zijn ze ingepakt en vorige week hebben alle leden die het volledige lidmaatschap hebben, het thuis ontvangen. Deel I bevat tien wetenschappelijke en zeer lezenswaardige artikelen. In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen over het jaar 2022 van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen.

Inhoudsopgave Deel I
– Henk Nellen, Voorwoord
– Arie van Steensel, Noord-Beveland: de geschiedenis van een middeleeuws eiland
– Bas Chamuleau, De stormvloed van 1134 en de gevolgen hiervan voor Zeeland
– Arco Willeboordse, ‘Groter dan een groot schip’: twee walvisstrandingen en een walviswaarneming in het reisverslag van Hieronymus Münzer, 1495
– Adrie de Kraker, Bestuurlijke veranderingen in Terneuzen, 1564 tot 1594: van zelfbestuur naar samenwerking
– Willem Jan op ’t Hof, De vroomheids(positie) van Isaac Beeckman (1588-1637)
– Liesbeth van der Geest, De post uit 1804 ligt in Londen: brieven aan boord van het gekaapte beurtschip de Jonge Pieter uit Zierikzee
– Jan Kouwen, Antisemitisme als beschavingsprobleem: een Zeeuwse indruk
– Lo van Driel, De koning der cantate: over J.P. Hasebroek en J.J.L. ten Kate, dichtende dominees in Middelburg, 1850-1860
– Pieter Hovens, Van Zeeland naar Oklahoma: Eduard van Waesberghe en zijn indianenmissie, 1898-1925
– Arjan van Dixhoorn, Oude vorm in een nieuwe wereld: de bestuurlijke implosies, van 1981 en 1998 en de structuurcrisis van het Zeeuws Genootschap
– Over de auteurs

Inhoudsopgave, Deel II (jaarverslagen 2022)
– Bestuur
– Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en administratie (per 1 september 2023)
– In gesprek met…
– Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
– Collectie Online
– Conservatorensymposium 2 april 2022
– Conservatorensymposium 12 november 2022
– Conservatoren
> Archeologische Voorwerpen
> Boeken en ruilverkeer
> Handschriften
> Historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata
> Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
> Munten en penningen
> Muziekinstrumenten
> Natuurhistorische voorwerpen en overige Naturalia
> Volkenkundige voorwerpen
– Commissie Jeugd
– Commissie tot redactie van Tijdschrift Zeeland
– Commissie tot redactie van Archief en Werken
– Commissie tot redactie van Archief – Jaarverslagen
– Commissie Communicatie
– Webredactie
– Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
– Werkgroep Geologie
Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie van aanwinsten voor de collecties gedurende het jaar 2022.


Archief 2022, Deel I en II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2022 (het oudste nog bestaande tijdschrift van Nederland!) verschenen. Net voor de kerst zijn ze ingepakt en vorige week hebben alle leden die het volledige lidmaatschap hebben, het thuis ontvangen. Deel I bevat acht wetenschappelijke en zeer lezenswaardige artikelen. In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen over het jaar 2021van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen.

Inhoudsopgave Deel I

Henk Nellen, Voorwoord

Eerste afdeling: De Zeeuwse landbouw, 1750-2022
– Adrie de Kraker, Oogstresultaten van de Nassaudomeinen in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1756-1795 13
– Jan Zwemer, De prijsfixatie van tarwe in het jaar na de Franse revolutie (1789/1790) 47
– Jan de Jonge, Van zigeunerin tot pink lady: twee eeuwen fruitteelt in Zeeland
– Piet van Cruyningen, Botsende wereldbeelden: boeren, experts en de Zeeuwse landbouw in de eerste helft van de negentiende eeuw
– Jan Zwemer, Het politieke effect van de tegenstelling tussen boeren en (land)arbeiders in Zeeland in het interbellum
– Krijn J. Poppe, De structuur van de Zeeuwse landbouw
– Gerard Mangnus, Ontwikkelingen in de Zeeuwse landbouw: een visie vanuit de boerenpraktijk

Tweede afdeling: Kaarten van Zeeland
– Bram Vannieuwenhuyze, Op zoek naar Zeeuwse kaarten: isaak tirions kaarten van Zeeland, de Zeeuwse eilanden en de Zeeuwse steden

Over de auteurs


Inhoudsopgave, Deel II (jaarverslagen 2021)

– Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en administraties (actuele lijst)
– In gesprek met… (8 interviews)
– Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
– Conservatoren
> Archeologische Voorwerpen
> Boeken en ruilverkeer
> Handschriften
> Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
> Munten en Penningen
> Natuurhistorische Voorwerpen en Naturalia
> Volkenkundige Voorwerpen
> Historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata
– Commissie Jeugd
– Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
– Commissie tot redactie van Archief en Werken
– Commissie tot redactie van Archief – Jaarverslagen
– Commissie Communicatie
– Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
– Werkgroep Geologie
– Werkgroep Muziek
– Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie van aanwinsten voor de collecties gedurende het jaar 2021


Archief 2021, Deel I en II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2021 verschenen. Vorige week zijn ze ingepakt en deze week ontvangen alle leden die het volledige lidmaatschap hebben, het thuis. Deel I bevat acht wetenschappelijke en zeer lezenswaardige artikelen. In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen.

Inhoudsopgave Deel I
– Henk Nellen, Voorwoord
– Jan van Loo, De verdwenen schatten van Axel. Of de geschiedenis van de handschriftencollectie van de familie Van Hoorebeke uit Gent en die van de kroniek van Jacob de Hondt uit Axel in het bijzonder.
– Raymond Fagel, Don Pacheco in Vlissingen terechtgesteld (1572): was hij een wrede onderdrukker of een onschuldig slachtoffer?
– Arjan van Dixhoorn, Johan Francke en Veronica Frenks, Een allegorie op de Levantse handel? De iconografie van een genrestuk van Adriaen Verdoel de Jonge.
– Huib Zuidervaart, Een achttiende-eeuwse ‘Maanwijzer’ van Henricus Schortinghuis, predikant te Koudekerke, meer in context geplaatst
– Hendrik Struik, Stoffe van Dankbaarheid: Dagboekaantekeningen (1845-1854) van Arnout Jacob van Teylingen
– Co Strootman, Geboorte van een cultuurdrager: P.J. Bouman in Zeeland

Inhoudsopgave, Deel II
– Voorwoord
– Interview met André Poortvliet
– Jaarverslagen 2021
> bestuur
> Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en administraties op 31 december 2021
> Documentaire: Tijdgravers
> Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
> Conservatoren
> Archeologische Voorwerpen
> Boeken
> Handschriften
> Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
> Munten en Penningen
> Natuurhistorische Voorwerpen en Naturalia
> Volkenkundige Voorwerpen
> Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
> Commissie Jeugd
> Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
> Commissie tot redactie van Archief en Werken
> Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
> Commissie Communicatie
> Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
> Werkgroep Geologie
> Werkgroep Muziek
– Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie van aanwinsten voor de collecties gedurende het jaar 2021


Archief 2020, Deel I en Deel II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2020 verschenen. Deel I bevat acht wetenschappelijke en zeer lezenswaardige en artikelen. In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen. Deel II bevat ook een terugblik op het succesvolle 250-jarig jubileum dat in 2019 is gevierd.

Inhoudsopgave Deel I
– Peter A. Henderikx, Edelen, ambacht en erfrecht op Walcheren in de eerste helft
van de veertiende eeuw.
– Hans Zuurdeeg en Fred van den Kieboom, Het Sint-Jacobsgilde in Sint-Maartensdijk.
– Mely van Malenstein, Het dagboek van Samuel de Wind (1742-1803), stadsvroedmeester.
te Middelburg. Een praktijkverslag uit de 18e eeuw.
– Judith Brouwer, The Zeeuwsch Genootschap and the Formation of its Correspondence Network, 1766-1771.
– Huib J. Zuidervaart, Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’. Aspecten van kenniscirculatie in Middelburg in de 18e en vroege 19e eeuw.
– Koen van der Blij, Accounting in the Dutch Transatlantic Slave Trade: 18th Century Bookkeeping by the Middelburgse Commercie Compagnie.
– Gerhard de Kok, ‘Aanmerkelijk vertier’: het economische belang van de slavenhandel voor Walcheren, 1755-1780.
– Eva Langerak, The Art of Remembering Forum: the Local Memory.

Inhoudsopgave Deel II
(Jaarverslagen 2019)
– Peter van Druenen, Voorwoord
– Bestuur
– Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en
administraties op 31 december 2019
– Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
– Conservatoren
>Archeologische Voorwerpen
>Boeken
>Handschriften
>Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
>Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
>Munten en Penningen
>Natuurhistorische voorwerpen en Naturalia
>Volkenkundige Voorwerpen
– Jubileumcommissie
– Commissie Jeugd
– Commissie tot redactie van het Tijdschrift Zeeland
– Commissie tot redactie van Archief & Werken
– Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
– Werkgroep Cultuurhistorie
– Werkgroep geologie
– Werkgroep Muziek
– Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie
van aanwinsten voor de collecties in het jaar 2019