uitgelicht
collectie-
stuk
Biervliet
Auteur(s) op 29 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Terug naar Rederijkers in Zeeland


[naam onbekend]


Zinspreuk: ?
Patroonheilige: Sint Geertrui? [17 maart]
Vroegste bronvermelding: april / mei 1486
Laatst bekende bronvermelding: 1527

Overzicht van de toneelcultuur in Biervliet Biervliet 1402-1527 (pdf) versie 19082022.

15r
‘Item toe gheleit by burghmeesters en[de] by scepen[en] de ghezelle[n] vande
Retrohyke [sic] die ter sluus ware[n] thuerlied[en] costen waert xxiiij s. g.’

15v
‘Item ghegheue[n] de ghezelle[n] van Retroriike die te paesche[n] de verrysenisse
spelden thuirlied[en] costen waert v s.g.’

[18v2]
‘Item ghesconke[n] de ghezelle[n] vande Retroryke doen zy den prys brochte[n]
vand[en] sluus acht ca[n]ne[n] wins te weten ij ca[n]ne[n] toot pieter de vroen
van x d. gr. de stop en[de] viir ca[n]ne[n] te x gr. de stop en[de] twe ca[n]ne[n] te vj d[en] stop
toot jan eueraer tot[alis] same[n] neghe[n] s. g.’

Blazoen:
Geschiedenis:


Bronnen

Publicaties:
Bibliografie/Literatuur:
Archivalia:
Varia:

ARA Brussel 32124, Stadsrekening Biervliet 1485-1486
Zie ook blog Rederijkers in Biervliet.

Laatst bewerkt 22 augustus 2022.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *