uitgelicht
collectie-
stuk
Sluis
Auteur(s) op 31 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Zie ook Sluis evenementen .


Rederijkerskamers in Sluis


Rederijkers van Sluis komen voor in diverse archivalia, zij staan nooit vermeld met een kamernaam of een gildenaam. Pas nadat Sluis in 1604 staats geworden is, wordt het gilde van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in de stadsrekeningen vanaf 1608 gekoppeld aan Die van de Retorycke. Onderaan deze pagina vindt u een download met het laatste en meest complete overzicht.

Bijzonderheden: rederijker Gillis van Mullem (devies: Van ’t ouwe ’t nieu) doet in 1613 namens Sluis mee aan een wedstrijd in Amsterdam. 1 Er wordt geen gildenaam vermeld.


Bronnen

1. Antwoort Op de Vraghe / uytghegeven by de Brabantsche Reden=ryck Camer ’t Wit Lavender, Uyt Levender Ionst tot Amsterdam. (…). ’t Amsterdam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. Voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper / wonende by de Oude Kerck / inden Dortsen Bybel. Anno 1613., f. Sijrv.


Onze-Lieve-Vrouw der Klerken


Zinspreuk:
Patroonheilige
Vroegste bronvermelding:
Laatst bekende bronvermelding

Blazoen:
Geschiedenis
Netwerken:

Dit gilde / deze broederschap is een voorloper van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw. Dekens: Janne filius Heindricx 1392, 1407; Gheerard Brauwer na 1404.

 


Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw


Zinspreuk:
Patroonheilige
Vroegste bronvermelding:
Laatst bekende bronvermelding

Blazoen:
Geschiedenis
Netwerken:

Onzeker is wanneer het gilde / de broederschap deze naam aannam. Dekens: Chrispiaen de Plecquere 1569; Bernaert Aertsen 1626.

Een charter uit 1626 vermeldt een gilde van Onser Lieven Vrouwen Snee ofte Rethorica deser stede. 2 Als ouden deken wordt genoemd: Bernaert Aertsen.

Charter Sluis 1626

Gildeleden: Jan Breydele Stapelare 1569. Bijzonderheden: Lijst van juwelen 1526; Opheffing gilde 1569; voortzetting 1577 (?); toevoeging aan de naam van het gilde: Die van de Retorycke vanaf 1608 (?).


Bronnen

2. Gemeente Sluis, inv. nr. 1549. Zie ook het blog over Sluis.

Publicaties
Bibliografie / Literatuur:
Archivalia
Varia


De Distelbloem


Zinspreuk:
Patroonheilige
Vroegste bronvermelding: 1641
Laatst bekende bronvermelding: 1684

Blazoen:
Geschiedenis
Zowel in 1441 als in 1442 werd in Sluis een toneelwedstrijd georganiseerd. Op de schutterswedstrijd in Hulst in 1483 was de schuttersgilde van Sluis vergezeld van ‘eeneghe van der Retorycke en esbatementers van der zelver stede’. Het is niet helemaal duidelijk of het om een volwaardige rederijkerskamer ging. Een kamer uit Sluis nam deel aan het landjuweel in Antwerpen in 1496. In 1577 traden ‘die van de Retorycke ter Sluus’ op in Middelburg in Vlaanderen.
Onder de vijf blazoenen van de Sluise rederijkerskamer, die op de verbodskamer in het stadhuis hingen, was er één met het jaartal 1598.
In 1604 werd Sluis veroverd door de Staten-Generaal. In 1613 nam een kamer uit Sluis deel aan een wedstrijd in Amsterdam. De kamer kreeg een prijs voor ‘van ’t verst comen’. In 1641 nam De Distelblom uit Sluis deel aan een wedstrijd in Vlissingen. De kamer bestond nog in 1683. Daarna ontbreken alle gegevens.
Het is niet duidelijk of er continuïteit was tussen de Sluise rederijkerskamer uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw.


Netwerken:

Gildeleden: Zeger Moyaert (devies: ’t Best is goet), Vlissingen 1641. Meer informatie op Sluis evenementen .


Bronnen

Publicaties
Bibliografie / Literatuur:
Archivalia
Varia

Repertorium rederijkerskamers DBNL: De Distelbloem: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS.


Vermist


    • Cornelis Sarreau, Een nieuw Spel-ofte Comedieboeck, 1427. J.H. van Dale schrijft in De Navorscher, 1853, 98: Mij is gebleken dat, tot den jare 1775 en welligt ook nog later, onder de papieren en boeken van het Archief te Sluis, berustte: ,, Een nieuw Spel- ofte Comedieboeck, gemaeekt door CORNELIS SARREAU, in 1427”. Te vergeefs heb ik het gehele Archief door naar dit zeker belangrijke werk gezocht. Helaas laat hij onvermeld hoe hem gebleken is dat dit handschrift tot 1775 aanwezig was. Wel heeft Jan van Dale zelf ontdekt dat het blijkt te gaan om een manuscript uit 1527 (dus niet uit 1427) van de Bruggenaar CORNELIS EVERAERT, waarin deze zelf zijn spelen heeft opgeschreven. Het wordt thans bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel onder het nummer ms. 19036. 3
    • 5 geschilderde vierkante borden van Rhetorica. Meertens beweert In de bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden (hs. 372) is een ‘Beschrijving der afbeelding der 5 geschilderde vierkante borden van Rhetorica, hangende op de Verbodskamer voor de schouwe te Sluis’. Een daarvan draagt het jaartal 1598, een ander 16… (de andere cijfers zijn uitgesleten). – Deze borden zijn niet meer in Sluis aanwezig. 4

Bronnen

3. Janssen, H. Q. en Dale, J.H. van, Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, vijfde deel, Middelburg 1860, 311-329. Zie ook: Cornelis Everaert in Sluis.

4. Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, 154. Inmiddels is er een blog verschenen over de wapenborden in Sluis.

Downloads

Vieringen: Zie Sluis evenementen .

Laatst bewerkt 13 augustus 2022.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *