uitgelicht
collectie-
stuk

Statuten

De laatste statutenwijziging is bekrachtigd op 25 januari 2018. De wijziging hield in dat er in de toekomst meer mensen per e-mail benaderd kunnen worden. Als er geen e-mailadres bekend is, zullen de stukken per post worden verstuurd. Tevens is artikel 14 gewijzigd. Wanneer iemand bijvoorbeeld halverwege het jaar lid wordt, hoeft niet meer de gehele contributie over dat jaar betaald te worden, maar wordt een staffel toegepast. De wijziging is goedgekeurd tijdens de ALV van 12 december 2017. Klik hier voor de statuten.