uitleg 
logo en wereldkaart
Reimerswaal
Auteur(s) op 2 april 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

De Drie Korenbloemkens / De Gentylen

Zinspreuk: In minnen versaemt
Patroonheilige: H. Maria
Vroegste bronvermelding: 1471
Laatst bekende bronvermelding: 1593


1471 Veere

Battementen

Deelnemers: Reimerswaal
______________________________
Bron: Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, 98, 112, noot 275: Stadsrekeningen van Vere, 1471: den gezellen van Reymerswale, die hier ter Vere quamen batementen spelen, gesconken twee poortcannen wijns van XX gr.

1484 januari 9

Baljuw, burgemeesters en schepenen der stad Reymerzwale geven een ambachtsbrief aan de rederijkers.
______________________________
Bron 01: Zeeuws Archief, 514 Stad Reimerswaal (1315-1570), inv. nr. 82. Dit nummer is verloren gegaan.
Bron 02: Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, 111: De ‘willecoere ende ordinancie’ die baljuw, burgemeesters en schepenen haar [= de rederijkerskamer “De drie korenbloemkens’ van Reimerswaal] in 1483 verleenden spreekt van ‘den gemeenen gesellen van der rethorijcke binnen Reymerzwale, van der Gentylen genaempt’.
Bron 03: Fruin, R., Het recht der stad Reimerswaal (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen), ‘s-Gravenhage 1905, 15-20.

1593

De gezworenen van rhetorica worden benoemd.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Drie Korenbloemkens / De Gentylen: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Laatst bewerkt 11 augustus 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *