uitgelicht
collectie-
stuk

Jubileum

In 2019 bestond het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der  Wetenschappen 250 jaar. Zeeland kan daar met recht trots op zijn. Niet alleen omdat het Genootschap springlevend is en een grote reputatie geniet die tot ver over de provinciegrenzen reikt, maar ook omdat het de op één na oudste wetenschappelijke organisatie is in Nederland. Het jubileum in 2019 is daarom groots gevierd, niet alleen in de vestigingsplaats Middelburg en de stad van oprichting Vlissingen, maar ook in andere delen van Zeeland. Aan het eind van het jubileumjaar, zo luidde de doelstelling, moesten alle Zeeuwen het nodige hebben gemerkt van de festiviteiten en het Genootschap zelf. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat deze doelstelling ruimschoots is gehaald.

Er waren meer dan 40 activiteiten, verdeeld over de hele provincie, waaronder zes symposia en acht exposities met objecten uit de enorme collectie van het Genootschap. Hoogtepunt was de viering op 15 juni in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, waarbij ook onze beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix aanwezig was. De feestelijkheden werden opgeluisterd met concerten van de Van Swieten Society, zowel ’s middags als ’s avonds. Op 15 juni werd ook het jubileumboek Van Wijs en Waan overhandigd aan de prinses. Het boek biedt een prachtig overzicht in woord en beeld van onze collectie. In december werd de tweedelige  jubileumuitgave van ons jaarboek Archief gepresenteerd: Een Hoger Streven.

Een speciale vermelding verdient ons jeugdproject YESC, dat kon worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. In het kader van dit project vonden vele bijeenkomsten plaats op de scholen in Zeeland. Maar liefst 450 scholieren en studenten deden mee aan de prijsvraag: ‘Bedenk een oplossing voor de energietransitie in Zeeland’. Tijdens het grote slotfeest op 12 december werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Inmiddels is besloten om de activiteiten van de Commissie Jeugd de komende jaren te continueren.

Klik hier voor het volledige verslag