Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

ANBI

Beloningsbeleid

Bestuur

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel belangeloos en ontvangt noch beloning noch onkostenvergoeding.

 

Personeel

Er is een parttime medewerkster werkzaam op het secretariaat.

Haar honorering is marktconform.

 

 

Fiscaalnummer: 29.18.158

Jaarverslagen en statuten.

KZGW beleidsplan 2018-2023