uitgelicht
collectie-
stuk

ANBI

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling: een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De voorwaarden waaraan het Zeeuws Genootschap voldoet zijn: (1) de instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang; (2) de instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk; (3) de instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen; (4) de bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is; (5) de instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling; (6) de beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding achteraf voor daadwerkelijk gemaakte onkosten; (7) de instelling heeft een actueel beleidsplan; (8) de instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen; (9) geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel; (10) de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Fiscaalnummer
29.18.158

Documenten
> Verslagen
> Statuten