uitleg 
logo en wereldkaart
Yerseke
Auteur(s) op 30 augustus 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

terug naar Rederijkers in Zeeland


Naam onbekend


Zinspreuk: niet bekend
Patroonheilige: niet bekend
Vroegste bronvermelding: 18 maart 1595 RAZE 2881 fol 81
Laatst bekende bronvermelding: 20 juni 1598 RAZE 2882 fol 23
Blazoen: niet bekend

Geschiedenis:
Over de geschiedenis van deze kamer is niets anders bekend dan dat er in de Schepenaktenboeken van de vrijwillige rechtspraak van de vierschaar van Yerseke in een viertal vermeldingen wordt verwezen naar het gilde van Retorica. Hoewel er in deze akten sprake is van zeer summiere informatie, nl over enkele betalingen, is het vermoeden gerechtvaardigd dat het hier gaat om de rederijkerskamer van Yerseke. Als het hier zou gaan om een kamer uit een andere plaats, dan zou dit hier zeker vermeld zijn. (bron: blog 102)


Bronnen

Archivalia:
RAZE 2881
RAZE 2882

terug naar Rederijkers in Zeeland