uitgelicht
collectie-
stuk

KZGW

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en is het op één na oudste wetenschappelijk genootschap van Nederland. Het Genootschap heeft als doel het stimuleren en bevorderen van kunsten en wetenschappen in Zeeland en doet dit door de instandhouding en uitbreiding van de grote en bijzondere collectie, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en door het uitgeven van publicaties. De hieraan verbonden werkzaamheden worden uitgevoerd door ongeveer 60 vrijwilligers. De totale collectie telt meer dan 200.000 objecten: schilderijen, kaarten, tekeningen, prenten, boeken, fossielen, schelpen, mineralen, volkenkundige objecten en archeologische voorwerpen. 300 onderdelen van onze collectie zijn in 2017 opgenomen in het Nationale Register Beschermde Cultuurgoederen. De gehele verzameling is in bruikleen gegeven aan gespecialiseerde instituten als het Zeeuws Museum, het Zeeuws Maritiem muZEEum, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Een groep van 21 conservatoren houdt toezicht op het beheer en assisteert bij de wetenschappelijke ontsluiting van de collectie.

Klik op de afbeelding om lid te worden van het KZGW

ANBI
Bestuur, commissie en werkgroepen
Doelstelling, missie en muzen
Gebruiksrechten
Historie
INSCHRIJVEN MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF KZGW
Jubileum
LID WORDEN, NALATEN EN SCHENKEN
Privacy (AVG)
Statuten
Vacatures
Verslagen
Wetenschappelijk onderzoek