uitgelicht
collectie-
stuk

Winnaars 2017

Roggeveenprijs 2021 | Winnaars | Jury | Protocol | Indienen


Op dinsdagavond 21 november 2017 werden in de aula van de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de tweejaarlijkse Roggeveenprijzen uitgereikt. Het evenement was gepland na de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De ruim 60 aanwezigen werden welkom geheten door Peter van Druenen, voorzitter van de Werkgroep Cultuurhistorie van het Genootschap, die de Roggeveenprijzen organiseert. Daarna was het woord aan jury-voorzitter Henk Nellen. Hij presenteerde de samenvattingen van de zeven genomineerde masterscripties en onderzoekspapers en roemde het hoge niveau van de inzendingen.

Tenslotte maakte hij de twee winnaars bekend. Jan-Willem de Winter van de Universiteit Utrecht won de Roggeveenprijs voor de beste masterscriptie:  Gehavende stad. De Krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw. Aan deze prijs is een bedrag van 750 euro verbonden.

De prijs voor de beste onderzoekspaper van 250 euro ging naar Joost Verheggen van het University College Roosvelt in Middelburg. De titel van zijn werkstuk is Remigius Schrijver: an early Composer of the Dutch Barogue Uncovered. Op de foto links Jan-Willem de Winter en rechts Joost Verheggen

Klik hier voor het jury-rapport. De jury bestond uit:
– Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter)
– Dr. Hanny Kool
– Dr. Perry Moree
– Drs. Elly Adriaanse (secretaris)