uitgelicht
collectie-
stuk

Winnaars 2019

Roggeveenprijs 2021 | Winnaars | Jury | Protocol | Indienen


Masterstudent kunstgeschiedenis Jeroen Lesuis aan de Universiteit Utrecht heeft de Roggeveenprijs van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gewonnen. Zijn masterscriptie over de herkomst van de vier Guyaanse verentooien in het Zeeuws Museum kwam zaterdag als beste uit de bus. De tweede Roggeveenprijs voor beste onderzoekspaper ging naar Marc Schenkenberg van Mierop, student aan het University College Roosevelt in Middelburg. Hij onderzocht de hiërarchie binnen de 18e eeuwse Gereformeerde Kerk in Middelburg waar de Hattemistische ‘dwaling’, aangehangen door Anna Sabbinge, leidde tot een religieus-politieke crisis binnen de kerkgemeenschap. Het Hattemisme was een dissidente stroming in de 18e eeuws Zeeuwse gereformeerde kerk.

Lesuis maakt bij de jury indruk met zijn kunsthistorisch, etnografisch en ornithologisch onderzoek naar de verentooien in het Zeeuws Museum. De vier hoofdversieringen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de toenmalige Hollandse kolonie Guyana. Lesuis analyseerde de objecten, hun materialen en stilistische verschillen, duidde hun mogelijke symboliek en vorm en vergeleek ze met verentooien in internationale collecties. Hij maakte een zoektocht naar de (vermoedelijke) stammen die ze vervaardigden en beschreef hun onderlinge contacten en die met de Nederlandse kolonisten.

De Roggeveenprijs voor Lesuis bedroeg 1000 euro. Schenkenberg van Mierop ontving 500 euro. Professor Jan Boersema gaf de ceremonie in de Middelburgse Oostkerk extra vuur met een lezing over de in Middelburg geboren ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen die het vermaarde Paaseiland in de Stille Oceaan ontdekte. Foto’s: (1 – boven) de verentooien in het Zeeuws Museum, (2) Marc Schenkenberg vertelt iets over zijn scriptie vanuit Canada en (3) de voorzitter van de jury prof. dr. Henk Nellen, (4) de eerste Roggeveenlezing van prof. dr. Jan Boersema en (5) pianist Erik Hoogenboom speelt muzien van de componist Einaudi.
(Tekst: PZC, Frank Balkenende d.d. 2 december 2019)

Klik hier voor het juryrapport Roggeveen-juryrapport2019

Downloads masterscripties:Winnaars 2017

Op dinsdagavond 21 november 2017 werden in de aula van de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de tweejaarlijkse Roggeveenprijzen uitgereikt. Het evenement was gepland na de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De ruim 60 aanwezigen werden welkom geheten door Peter van Druenen, voorzitter van de Werkgroep Cultuurhistorie van het Genootschap, die de Roggeveenprijzen organiseert. Daarna was het woord aan jury-voorzitter Henk Nellen. Hij presenteerde de samenvattingen van de zeven genomineerde masterscripties en onderzoekspapers en roemde het hoge niveau van de inzendingen.

Tenslotte maakte hij de twee winnaars bekend. Jan-Willem de Winter van de Universiteit Utrecht won de Roggeveenprijs voor de beste masterscriptie:  Gehavende stad. De Krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw. Aan deze prijs is een bedrag van 750 euro verbonden.

De prijs voor de beste onderzoekspaper van 250 euro ging naar Joost Verheggen van het University College Roosvelt in Middelburg. De titel van zijn werkstuk is Remigius Schrijver: an early Composer of the Dutch Barogue Uncovered. Op de foto links Jan-Willem de Winter en rechts Joost Verheggen

Klik hier voor het jury-rapport. De jury bestond uit:
– Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter)
– Dr. Hanny Kool
– Dr. Perry Moree
– Drs. Elly Adriaanse (secretaris)