uitgelicht
collectie-
stuk

Jury

Roggeveenprijs 2021 | Winnaars | Jury | Protocol | Indienen


De jury die de scripties beoordeeld is ingesteld door de WCH en bestaat voor de Roggeveenprijs van 2021 uit drie personen:
– Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter, Emeritus hoogleraar, Erasmus Universiteit)
– Dr. Merlijn Hurx (architectuurhistoricus, Universiteit van Utrecht)
– Vacature

Organisatie: Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
prof. dr. A. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
dr. P.G. (Peter) van Druenen, secretaris
drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
A.J. (André) Kastelein
dr. G. (Gerard) van Keken
Dhr. C.M. (Marcel) Rijken
drs. J.W. (Jan Willem) Stolk