uitgelicht
collectie-
stuk
Gedichten-Kroniek
Auteur(s) op 23 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Start | Blogs | Guépin | Cultuur | Rederij | Personen | Gedichten-Kroniek | Vermist | Downloads

Versie 3 maart 2022

Kroniek gedichten van Jean Guépin

ZA Zeeuws Archief te Middelburg
ZB Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg
Hs. KLUIS Handschrift

• Auteursnaam wordt weggelaten; aangetroffen varianten: Jean Guépin, Jan Guépin, Ian Guépin, J. Guépin, Jean Guepin, Jan Guepin, Ian Guepin, J. Guepin, Jan Guépin Jacobs, J.G., I.G. of: namens of als: Conamur tenues grandia.

• Indien auteursnaam ontbreekt: [Jean Guépin].

• Er zijn ca. 200 gedichten die in chronologische volgorde worden gepresenteerd. Veel gedichten zijn gedateerd. De niet gedateerde gedichten zijn voorzien van een datum door de ZB waarbij het niet altijd duidelijk is, waarop die keuze is gebaseerd en soms is die zelfs aantoonbaar onjuist.

• Het overgrote deel van de handschriften wordt bewaard in de Zeeuwse Bibliotheek in de kluis en is digitaal te raadplegen op Zeeuws Archief


1729
7 december 1729, nieuwjaarswens voor 1730, Frans
Genre: gelegenheid, nieuwjaarswens
Bron: ZB Hs. 4020, 1 fol.

1731
21 januari 1731, epitaaf (grafschrift) van Jaques Saurin, Frans
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB Hs. 4815, 1 fol.

[1734]
Nieuwjaarswens voor Hermanus Jaersma
Genre: gelegenheid, nieuwjaarswens
Bron: ZB Hs. 2989, 2 fol,

1734
8 mei 1734, Over Guépins dichterschap,
27 april 1734, Reis naar Domburg
Genre: spotheldendicht, satire, burlesk
Bron: ZB Hs. 4786, 39 fol.

1734
1 september 1734, overlijden Nicolaes van Hoorn
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB Hs. 2787, 1 fol.

[1735]
1 april 1735, overlijden Caspar Adriaen Parduyn + Grafschrift (2 gedichten)
Genre: gelegenheid, funérair
Auteur: [Jean Guépin]
Bron 1: ZB Hs. 2750, 10 fol.
Bron 2: Google Books, drukwerk, pagina 1-13

1735
12 juli 1735, overlijden Jan Westerwyk
Genre: gelegenheid, funérair, satire
Bron: ZB Hs. 2781, 1 fol.

1735
21 juli, 23 juli, 25 juli, 27 juli, 16 augustus, 20 augustus, 24 augustus, 25 augustus, 27 augustus, Brieven in rijm en onrijm
Genre: briefwisseling op rijm en in onrijm
Auteur 1: Jan Guepin
Auteur 2: Hermanus Jaersma
Bron: ZB Hs. 2771, 28 fol.

21 juli 1735 (brief 1) H. Jaersma aan J. Guepin, rijm, fol. 1-3;
23 juli 1735 (brief 2) Jan Guépin Jacobszen aan Hermanus Jaersma, onrijm, fol. 4-8;
25 juli 1735 (brief 3) Hermanus Jaersma aan Jan Guepin Jacobszoon, rijm, fol. 9-12;
27 juli 1735 (brief 4) Jan Guepin Jacobszoon aan H. Jaarsma, onrijm, fol. 12-16;
16 augustus 1735 (brief 5) Jan Guepin aan Hermanus Jaersma, rijm, fol. 17-19;
20 augustus 1735 (brief 6) Jan Guepin aan Nicolaes Lambrechtsen, rijm, fol. 20-21;
24 augustus 1735 (brief 7) Hermanus Jaersma aan Jan Guepin Jacobszoon, rijm, fol. 22-23;
25 augustus 1735 (brief 8) Jan Guepin Jacobszoon aan H. Jaarsma, rijm, fol. 24-25;
27 augustus 1735 (brief 9) Hermanus Jaersma aan Jan Guepin Jacobsoon, rijm, fol. 26-28.
Onderaan brief 9 staat een custode “10 Brief”, maar de tiende brief ontbreekt en is mogelijk verloren gegaan.

1735
November 1735, overlijden Maatje Verponte
Genre: funérair, satire, burleske
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 4-8

[1735-1752]
Zonder datum, ergens tussen 1735 en 1752, Bacchus in Cortgene
Genre; platte humor, burleske
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 9-12

[1735-1752]
Zonder datum, ergens tussen 1735 en 1752, Bruiloft’s Lied
Genre: ironie, hyperbool, burleske
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 13-15

[1735-1752]
Zonder datum, ergens tussen 1735 en 1752, Een berijmde A.B.
Genre:
Auteur [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 16

[1735-1752]
Zonder datum, ergens tussen 1735 en 1752, Klink-digt voor den Heer Pieter de Beaufort de Duvendijke
Genre:
Auteur [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 17

1736
januari 1736, Theodoor Feltman de Beveren beroepen naar Groningen +
12 januari 1736, De Deugt, (2 gedichten)
Genre: gelegenheid, afscheidszang
Bron: ZB Hs. 2796, fol. 1r-5r

1736
7 februari 1736, 22e verjaardag Martha Kornelia Lambrechtzen
Genre: gelegenheid, geboortezang
Bron 01: ZB Hs. 2758 (katern)
Bron 02: ZB Hs. 4245 (katern met omslag)
Bron 03: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], folia 29-36; met uitgebreider titel: 2e verjaardag Martha Kornelia Lambrechtzen / aan de jongelingen Nicolaas Lambrechtzen en Pieter de Beaufort. Het gedicht is onvoltooid en het begin wijkt af van de vorige bronnen.

1736
7 februari 1736, Klink-digt onthalzinge Willem Valenski
Genre:
Auteur [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 18

1736
juni 1736, afscheidszang Theodoor Feltman de Beveren
Genre: gelegenheid, afscheidslied Auteur [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 25-28

[1736] [?]
Zonder datum [met potlood: 1736], overlijden Adriaan de Vos + Grafschrift (2 gedichten)
Genre: gelegenheid, funérair
Auteur [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 19-24

1737
[1737, inhoudsopgave, f. 4r], Aan Iris
Genre: liefdesgedicht
Bron: ZB Hs. 6234, fol. 5r-9v

[1737]
Zonder datum [2 september 1737], promotie mr. in de rechten Pieter de Beaufort
Genre: gelegenheid, huldedicht
Bron: ZB 1111 F4 05, drukwerk (1 gedicht), ongepagineerd

1738
6 januari 1738, overlijden Maria Susanna Thyssen; Uitvaart + Grafschrift (2 gedichten)
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB 1111 F4 07, drukwerk (3 gedichten), ongepagineerd

1738
12 november 1738, huwelijk Iacob Dankaarts & Iohanna Adriana Geens Genre: gelegenheid, bruiloft
Bron: ZB 1111 F4 02, drukwerk (1 gedicht), ongepagineerd

1740
4 oktober 1740, sonnet voor A.A. de Beaufort, Frans
Genre: sonnet
Bron: ZB Hs. 4036, 1 fol.

[ca. 1740]
Zonder datum, mei [ZB ca. 1740], Beleede burgerheer
Genre: burlesk
Bron: ZB Hs. 2715, fol. 1r-2v

1741
25 mei 1741, verhuizing Pieter de Beaufort de Duivendijke naar Zierikzee
Genre: gelegenheid
Bron: ZB Hs. 3414, 2 fol.

1741
12 juni 1741, A ma très chère tante Marguerite Guépin, Frans
Genre: gelegenheid, verjaring 25 mei 1741
Bron: ZB Hs. 3421, 1 fol.

1741
2 september 1741, A l’auteur de l’art de nager, Frans
Genre:
Bron: ZB Hs. 2738, 1 fol.

1742 Vlissingen, 8 juni 1742, Le campement attaqué, Frans
Auteur: handtekening Jan Guepin
Genre: tekstdelen en gedichten, parodie, handelt over de oorlog
Bron: ZB Hs. 3946, fol. 1r-10r

1743 + 1752
Amsterdam, 9 april 1743 + 3 maart 1752, Beminde zuster + 2 korte gedichtjes
Genre:
Bron: ZB Hs. 4014, Amsterdam, 9 april 1743 + 3 maart 1752, fol. 1 rv
NB ZB Hs. 2746, Amsterdam 18 mei 1745 + 2 maart 1752 heeft dezelfde titel, maar andere tekst

1744
13 februari 1744, grafschrift graaf Kevenhüller
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB Hs. 3423, 1 fol.

1744
17 juli 1744, Aux demoiselles, mes filles, afwisselend Frans en Nederlands
Genre: burlesk
Bron: ZB Hs. 4009, 3 fol.

1744
23 augustus 1744, aanstelling J. Wagenaar rectoraat te Vlissingen
Genre:
Bron: ZB Hs. 2755, 1 fol.

1744
27 oktober 1744, aan J. Thyssen over ’t maken van een tasje
Genre:
Bron: ZB Hs. 3426, 1 fol.

1745
Vlissingen, 7 juni 1745,
reisbeschrijving Rotterdam-Vlissingen, 27 mei 1745 – 2 juni 1745
Genre:
Bron: ZB Hs. 4204, fol. 1r-2v

1745 + 1752
Amsterdam, 18 mei 1745, Beminde zuster 2 maart 1752 met toegevoegd quatrijn
Genre:
Bron: ZB Hs. 2746, fol. 1r-2v
NB ZB Hs. 4014, Amsterdam, 9 april 1743 + 3 maart 1752 heeft dezelfde titel, maar andere tekst

[ca. 1745]
[Datering ca. 1745 onzeker] Cajus Calligula, ce fameux empereur, Frans en Nederlands
Genre: Frans spotdicht, met vertaling in het Nederlands, over de komst van een leger in Zeeland
Bron: ZB Hs. 2745, 1 fol.

1746
6 september 1746, huwelijk Nikolaas Lambrechtsen & Maria Kroef
Genre: gelegenheid, bruiloft
Bron: ZB 1111 F4 03, drukwerk (5 gedichten), ongepagineerd

1747
Zonder datum, Apologie du songe, Frans
Genre:
Bron: ZB Hs. 2740, fol. 1r-2v

1748
29 december 1748, promotie mr. in de rechten Anthoni Pieter Lambrechtsen
Genre: gelegenheid, huldedicht
Bron: ZB 1111 F4 04, drukwerk (4 gedichten), ongepagineerd

[1748?]
Zonder datum, Aux chrétiens de l’église Vallonne, Frans
Genre: burlesk
Bron: ZB Hs. 3420, 1 fol.

1749
16 juni 1749, aan M.S. Hulsius
Genre: Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 3944, 11 fol.

[1750]
Zonder datum [1750], Te Deum Laudamus, vertaling uit het Frans
Genre: lofzang
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 1-4
NB ZB Hs. 2753, 4 september 1750, heeft zelfde titel, maar andere tekst

1750
27 augustus 1750,
Grafschrift Nicolaas Jacob Lambrechtsen,
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB 1148 A 19, drukwerk (4 gedichten), ongepagineerd

1750
7 september 1750, Te Deum Laudamus
Genre: lofzang
Bron: ZB Hs. 2753, 4 september 1750
NB: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 1-4, heeft zelfde titel, maar andere tekst

[ca. 1750]
Zonder datum [ZB ca. 1750, zie 1766] Martelkroon
Genre: gelegenheid, bijdrage lezing ZGW
Auteur: [Jean Guépin]
Bron 1: ZB Hs. 4242, [ca. 1750?], conceptversie met veel doorhalingen en wijzigingen, fol. 1-25
Bron 2: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 37-65

[ca, 1750]
Zonder datum [ZB ca. 1750], [met potlood:] Een beter prater vond men nooit
Genre:
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 2803, 1 fol.

[ca. 1750]
Zonder datum [ZB ca. 1750], 2x bout-rimez: Dei van Tripoli en Starrezichtkunde
Genre: extempore
Bron: ZB Hs. 2718, fol. 1r-2r

1750 + 1752
Vlissingen, 21 augustus 1750 + 26 mei 1752,
Bij reedlyk weer etc.
Genre:
Bron: ZB Hs. 2798, 1 fol.

1751 + 1752
12 mei 1751 + 22 februari 1752, aan W. Clijver over Uilenspiegelschap
Genre:
Bron: ZB Hs. 2769, fol. 1r-3r

[1752]
Zonder datum [ZB ca. 1752] Uitbreiding over het 5 veers van ’t 9 hoofddeel van Jessaïa
Genre: Auteur: [Jean Guépin]
Bron 1: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 66-68
Bron 2 : ZB Hs. 2779, fol. 1rv

[1752]
Zonder datum [ZB ca. 1752] Op de herbouwde Oost-Kerk
Genre:
Auteur: [Jean Guépin]
Bron 1: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 68
Bron 2: ZB Hs. 2779, fol. 2 recto

1753
15 maart 1753, gedicht voor Marie Théodore van der Mandere
Genre: gelegenheid
Bron 1: ZB Hs. 3945, fol. 1r-2v
Bron 2: ZB Hs. 4227, fol. 1r-2r

1753
8 mei 1753, huwelijk Ryklof Gerbrand van Goens & Dana Barbara Pottey
Genre: gelegenheid, bruiloft
Auteur: Conamur tenues grandia
Bron: ZB 1111 F4 01, drukwerk (2 gedichten), ongepagineerd

1753
Drukwerk: Daniël Theodoor Huet, Inhuldiging van zyne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Amsterdam 1753, voorwerk + pp. 1- 73.

Auteur 1: [Voorwerk] Conamur tenues grandia:
Uitlegging der Tijtel-plaate
Aan den eerwaarden Heere DAn. Theod. Huet, op zyne beschryvinge der inhuldinge van wylen zyne doorluchtige hoogheid binnen Vlissingen pp.***2 ̶ *****2
Op de afbeelding van zyne doorluchtige hoogheid, Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz., Erf-Heer van Vlissingen, enz. enz. enz.

Auteur 2: Jean Guépin, Frans, pp. 68-70:
Ode sur la mort de S.A.S. Guillaume Charles Henri Frison, Prince d’Orange et de Nassau, &c. &c. &c. Gouverneur hereditaire, capitaine et amiral general des Provinces-Unies des Pays-Bas, &c. &c. &c. Seigneur de Flessingue, &c. &c. &c.
Epitaphe

Auteur 3: A.P. Lambrechtsen, vertaald uit het Frans door Jan Guepin, pp. 71-73
Lierzang op de dood van Zyne Doorluchtige Hoogheid, Willem Karel Hendrik Frizo, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, capiteit, en admiraal generaal der Vereenigde nederlanden, enz. enz. enz. Erf-Heer van Vlissingen, enz. enz. enz.Grafschrift

1754
8 maart 1754, verjaardag Prins van Oranje, Frans
Genre: gelegenheid, geboortegedicht
Bron: ZB Hs. 4218, 2 fol.

1754
Vlissingen, 19 november 1754, brief van Jan Guépin aan Lucas Fredrik Schorer
Genre: gelegenheid, huwelijksgedicht
Bron: ZB Hs. 0195, fol. 1r-2v

1755
18 juni 1755, huwelijk Anthoni Pieter Lambrechtsen & Constantia Susanna van Boesschot
Genre: gelegenheid, bruiloft
Auteur: Ian Guepin, namens Conamur tenues grandia
Bron: ZB 1111 F4 06, drukwerk (2 gedichten), ongepagineerd

1755 +1756
11 maart 1755 + 14 juni 1756, aan Licinius, vertaling uit Latijn (Horatius)
Genre: deugdenleer
Bron: ZB Hs. 4232, 1 fol.

1757
1 oktober 1757, aan A.P. Lambrechtsen ivm ontslag uit de functie van baljuw
Genre: gelegenheid
Bron: ZB Hs. 2782, 1 fol.

1758
[Met potlood:] 26 augustus 1758, 1ste verjaardag kind familie Van Borssele
Genre: gelegenheid, geboortezang
Bron: ZB Hs. 3940, 2 fol.

1758
Leiden 1758, brief van Jan Guépin aan Gysbert van Hogendorp (over Datheen)
Genre: brief op rijm
Auteur: [Jean Guépin]
Bron: ZB Hs. 1646, fol. 1r-2v [matig leesbaar]

1760
30 januari 1760, besoek Cornelis Steengracht
Genre:
Bron: ZB Hs. 4216, 1 fol.

1760
29 juli 1760, voor Charlotte Joly, Frans
Genre:
Bron: ZB Hs. 4022, fol. 1rv

1761
27 april 1761, aanstelling R.G. Goens als pesionaris Middelburg
Genre:
Bron: ZB Hs. 4027, 1 fol.

1764
23 oktober 1764, overlijden Jacoba Catharina van Goethem, geboren De Chuy
Genre: gelegenheid, funérair
Bron: ZB 1111 F4 08, drukwerk (2 gedichten), ongepagineerd

1765
15-22 juli 1765, Vlissingse kermis
Genre: spotheldendicht
Bron 1: Hs. 6959, niet gefolieerd
Bron 2: ZA Toegang 7112, Handschriftenverzameling Gemeentearchief Vlissingen I, 1477-1927, Hs. 5666, niet gefolieerd

1766
27 februari 1766 [zie ca. 1750], Martel-kroon voor de eerste Christen kerk
Genre: gelegenheid, bijdrage lezing ZGW
Auteur: [Jean Guépin]
Bron 1: ZB Hs. 2711, Mengelstoffen – Gedichten [1735-1752], fol. 37-65
Bron 2: ZB Hs. 4242, [ca. 1750?], conceptversie met veel doorhalingen en wijzigingen fol. 1-25

Laatst bewerkt: 1 november 2022 (wordt voortgezet).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *